Kemikaalit ja työ: altistumistietosivusto

Sivusto sisältää yhteenvetoja usean kemiallisen altisteen käytöstä tai esiintymisestä, niille altistumisesta ja mahdollisista terveyshaitoista. Lisäksi sivusto opastaa riskienhallintaan.
kuvituskuva

Tietoa kymmenestä kemiallisesta altisteesta

Kemiallisilla altisteilla tarkoitetaan sekä työssä käytettyjä kemiallisia aineita tai aineryhmiä että pölyjä, huuruja ja savuja, jotka syntyvät käytetyissä prosesseissa. Tällä altistumissivustolla on esitetty kymmenen kemiallista altistetta, jotka haitallisten ominaisuuksiensa, ammattitautirekisterin tai korkeiden altistumistasojen perusteella voivat aiheuttaa työperäisiä sairauksia tai työhyvinvoinnin heikkenemistä. Esitettäviin altisteisiin on valittu yleisimmin käytettyjä tai esiintyviä sekä aiemmissa tutkimuksissa esille nousseissa työtehtävissä tai ammateissa esiintyviä tärkeimpiä altisteita.

Erityisesti työterveyshuollot, yritykset, viranomaiset ja tutkimuslaitokset sekä oppilaitokset voivat hyödyntää sivustoa, kun pyrkivät arvioimaan ja hallitsemaan kemiallisten altisteiden aiheuttamaa altistumista.

Kemikaalit ja työ -altistumissivuston lähdemateriaali

Lähdemateriaalina ovat muun muassa Työterveyslaitoksen rekisterit ja tietokannat, TUKES:n kemikaalituoterekisteri ja tullin tilastopalvelut sekä ainekohtaisesti haetut julkaisut. Työterveyslaitoksen asiantuntijat ovat koonneet sivuille tietoa, missä työtehtävissä altisteita käytetään tai missä prosesseissa niitä muodostuu sekä esittäneet mitattuja ja arvioituja altistumistasoja sekä niihin liittyviä terveysriskejä. Kerättyä altistumistietoa on verrattu voimassaoleviin altistumisen raja-arvoihin ja muihin vertailuarvoihin. Yleiset riskien hallinnan perusperiaatteet on koottu tälle sivulle ja kunkin altisteen kohdalla esitetään tarkemmin soveltuvia riskinhallintatoimenpiteitä. Olemassa olevat riskienhallinnan malliratkaisut, OVA-ohjeet, HTP-arvojen perustelumuistiot ja Työterveyslaitoksen määrittämät tavoitetasot ja muut lähteet on linkitetty mukaan.

Kysy lisää asiantuntijaltamme

Sanni Uuksulainen

Sanni Uuksulainen

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
sanni.uuksulainen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2942