Planera och samordna!

En planmässig och samordnad verksamhet utgör en god grund för ett verkningsfullt företagshälsovårdssamarbete.

Planmässighet skapar riktlinjer för arbetet och möjlighet att använda tiden och energin på det som är viktigt. Företagshälsovårdens verksamhetsplan svarar för sin del på detta behov, men vi har konstaterat att planerna ibland måste preciseras. Vid planeringen bör man fästa särskild uppmärksamhet vid den naturliga cykeln i organisationens verksamhet.

Det här avsnittet innehåller praxis som du kan tillämpa i din egen organisation eller företagshälsovårdsenhet. De kan vara till hjälp vid fördjupning av planmässigheten i företagshälsovårdssamarbetet.

Planera verksamheten tillsammans

Säkerställ en smidig kommunikation