Suunnittele ja koordinoi!

Suunnitelmallinen ja koordinoitu toiminta antaa hyvän pohjan vaikuttavalle työterveysyhteistyölle.

Suunnitelmallisuus luo ryhtiä tekemiseen ja antaa mahdollisuuden käyttää aikaa ja energia olennaiseen. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vastaa osaltaan tähän tarpeeseen, mutta toisinaan suunnitelmia on tarpeen tarkentaa. Erityisesti organisaation toiminnan luonnolliseen sykliin on hyvä kiinnittää suunnittelussa huomiota.

Tällä sivulla on omaan organisaatioosi tai työterveysyksikköösi sovellettavaksi käytäntöjä, joiden avulla työterveysyhteistyön suunnitelmallisuutta voidaan syventää.

Suunnittele toiminta yhdessä

Toimiva ja vaikuttava työterveysyhteistyö rakentuu organisaation toiminnan aidon ymmärtämisen varaan. Rytmittämällä työterveyshuollon toimintaa organisaation oman toiminnan näkökulmasta työterveyshuollolla on mahdollisuus kohdentaa oma toimintansa vaikuttavasti ja oikea-aikaisesti.

Varmista sujuva tiedonkulku

Organisaation omat järjestelmät, kuten työterveyshuollonkin järjestelmät tuottavat valtavasti informaatiota. Tieto on kuitenkin usein sirpaloituneena useisiin eri järjestelmiin ja eri toimijoiden alaisuuteen. Varmistamalla tiedonkulun kaksisuuntaisuus luodaan työterveyshuollolle paremmat edellytykset kohdentaa toimintaansa vaikuttavasti.