Utvärdering av företagshälsovårdssamarbetet

Ett gott och smidigt företagshälsovårdssamarbete är en förutsättning för företagshälsovårdens verkningsfullhet, för att svara mot behov och gemensamt uppställda mål. Utvärdera företagshälsovårdssamarbetet tillsammans!
Innehållsförteckning
-

Företagshälsovårdssamarbetets indikatorer hjälper dig att granska samarbetet ur olika och för verkningsfullheten viktiga synvinklar:

  • Vem ansvarar och har hand om företagshälsovårdssamarbetet på arbetsplatsen?
  • Hur samarbetar vi egentligen?
  • Vilka uppgifter har vi att tillgå som grund för vårt gemensamma beslutsfattande?
  • Hur kommunicerar vi?
  • Hur transparent är vårt samarbete och överenskomna verksamhetssätt?
  • Hur konsekvent och likriktat är vårt samarbete för att svara mot konkreta behov och gemensamt uppställda mål?

Det här är några av de aspekter som är viktiga att granska gemensamt – ur hela arbetsplatsens, arbetsgemenskapernas och den enskilda individens perspektiv.

Utvärdera företagshälsovårdssamarbetet tillsammans!

Ta er tid att granska det nuvarande företagshälsovårdssamarbetet – det lönar sig. Använd det webbaserade verktyget som konkret hjälpmedel för utvärderingen. Det har utarbetats ugående från indikatorerna. Utvärderingsverktyget lämpar sig bäst att användas för arbetsplatser som har ett personalantal på 20 eller mer.

Gå till verktyget: Utvärdera

-

Följ anvisningarna nedan, som ger information om hur ni får bästa nytta av verktyget tillsammans med din företagshälsovårdssamarbetspart: