Työikäisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus – hyviä käytäntöjä

Tälle sivulle kootut käytännöt ovat esimerkkejä toimintamalleista, jotka tekevät työikäisten terveydenhuollosta sujuvampaa ja tehostavat työterveyshuollon ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä.
Piirroskuva, jossa kuvattu ihmisiä kahdeksassa eri elämäntilanteessa. Ympyrän keskelle merkitty työikäiset.
Vipuvoimaa EU:lta -logo ja Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahaston logo

Yhteistyötä työikäisen asiakkaan parhaaksi

Jotta työikäisten terveydenhuolto toimii, on palvelujärjestelmän osien ja palveluntuottajien välistä yhteistyötä kehitettävä. Tämä tarkoittaa työikäisten palvelukokonaisuuden rakentamista, jossa hyvinvointialueella työikäisen erityistarpeet ja työkyvyn tukiasiat otetaan monitasoisesti huomioon.

Työkyvyn tuki yhteistyön keskiössä

Työkyvyn tukeminen on työterveyshuollon ydinosaamista. Työterveyshuolto on ainoa terveydenhuollon toimija, jolla on suora yhteys työpaikkaan. Yhteys mahdollistaa muun muassa oikea-aikaisen ja tarvittaessa tuetun työhön paluun sairausloman jälkeen. On tärkeää, että kun esimerkiksi perusterveydenhuollossa havaitaan työkykyyn liittyviä ongelmia – vaikkapa pitkittyneitä ja toistuvia sairauspoissaoloja – voidaan potilas sujuvasti ohjata työterveyshuoltoon työkyvyn tukitoimia varten. Jotta työkyvyttömyyden uhkaan voidaan puuttua hoidon, kuntoutuksen ja tuetun työhön paluun avulla, on tärkeä tunnistaa uhka ajoissa. Tässä työssä tarvitaan kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden panosta.

Työttömyys voi erityisesti pitkittyessään vaikuttaa monin tavoin terveyteen ja myös työkykyyn. Työttömien terveystarkastukset ja työkykyarviot tehdään nykyisin usein perusterveydenhuollossa, jossa tähän ei aina ole tarvittavaa erityisosaamista tai resursseja. Työterveyshuollon osaamisella olisi mahdollista tukea työttömän työkykyä nykyistä tehokkaammin ja monipuolisemmin. Tavoitteena on, että hyvinvointialuiella työterveyshuolto voisi työttömänkin työkykyyn liittyvissä asioissa kumppani muulle terveydenhuollolle, kuntoutukselle ja TE-palveluille.

Työssä käyvän sairaanhoito

Työikäisen sairaanhoito toteutuu työterveyshuollossa, mutta myös perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Jotta asiakaslähtöisyys sekä sujuvat, oikea-aikaiset ja tarkoituksenmukaiset sairaanhoitopalvelut toteutuisivat, ja päällekkäistä toimintaa olisi mahdollisimman vähän, on yhteistyö työterveyshuollon ja muiden sote-toimijoiden välillä ensiarvoisen tärkeää.

Jouheva työikäisen ohjaaminen palveluntuottajalta toiselle ja saumaton tiedonkulku mahdollistavat tehokkaan ja vaikuttavan sairaanhoidon. Tärkeää on myös, että työhön liittyvät sairaudet tunnistetaan sote-palveluissa, ja että työterveyshuolto kytketään osaksi niiden ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta.

Työterveyshuollon osaaminen mukaan hyvinvointialueiden ja kuntien HYTE-toimintaan

Työterveyshuolloissa toteutetaan laaja-alaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä osana työterveyshuollon perusprosesseja. Myös työpaikoilla tehdään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. TYÖKE-hankkeen myötä työterveyshuollon toimijoita on useilla alueilla saatu mukaan HYTE-verkostoon. Työterveyshuollon osaamista on hyödynnetty esimerkiksi alueellisissa hyvinvointikertomuksissa ja -suunnitelmissa. Tämän myötä työikäinen ja työkyvyn näkökulma näkyy vahvemmin alueellisessa HYTE-työssä.

Työikäisten terveyden- ja sairaanhoitoa koskevan tiedon yhteiskäyttö

Työterveyshuollolle on tärkeää saada käyttöön muualla terveydenhuollossa syntyvä potilas- ja asiakastieto, erityisesti, kun potilaalla on työkykyyn vaikuttava ongelma. Myös työterveyshuollossa kirjattavat tiedot ovat hyödyllistä saada muiden ammattilaisten käyttöön, jotta työikäisen terveyden- ja sairaanhoitoon saadaan mukaan työkyvyn näkökulma. Tietojen välittyminen toimijalta toiselle edesauttaa myös sairaanhoidon sujuvuutta ja vähentää toimintojen päällekkäisyyttä.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Hanna Hakulinen

Hanna Hakulinen

tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
hanna.hakulinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7257
Henkilökuva Pauliina Kangas

Pauliina Kangas

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
pauliina.kangas [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2514
Henkilökuva Satu Soini

Satu Soini

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
satu.soini [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6009
Sari Nissinen

Sari Nissinen

johtava asiantuntija
Sähköpostiosoite
sari.nissinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2751
Sanna Pesonen

Sanna Pesonen

tutkija
Sähköpostiosoite
sanna.pesonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7254