Modell för företagshälsovårdssamarbetet – läromedel

Ett väl fungerande samarbete mellan arbetsplatsen och företagshälsovården skapar förutsättningar för att främja arbetarskydd, arbetstagarnas arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet. Samarbetet med företagshälsovården utgår från ett metodiskt, målinriktat och förebyggande arbetssätt och det är en väsentlig del av ledningen av arbetsförmåga på arbetsplatsen.
Keskustelu käynnissä, kolme henkilöä istuu pöydän ääressä.

Mer tillsammans  modellen för företagshälsovårdssamarbetet omfattar två läromedel

Läromedlen bidrar med information om fungerande och verkningsfullt företagshälsovårdssamarbete samt om arbetsförmågeledarskap.

Verkningsfullhet genom utveckling av företagshälsovårdssamarbetet

Bättre arbetsförmågeledarskap genom samarbete med företagshälsovården

Materialet är avsett för representanter för arbetsplatsen och företagshälsovården som deltar i samarbetet med företagshälsovården samt för alla som är intresserade av ämnet.

Modellen för samarbete med företagshälsovården har tagits fram med stöd av projektet Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta (Fri svensk översättning:. stöd av arbetsförmågan ger längre karriär och högre produktivitet). Projektet finansierades av Europeiska socialfonden (ESF). Modellen för samarbete med företagshälsovården bygger på forskningsdata och på utvecklingsarbetet som gjordes på arbetsplatser och vid företagshälsovården under projektets gång. Modellen innefattar god praxis från samarbete med företagshälsovården och verksamhetsmodeller som arbetsplatser och företagshälsovården kan utnyttja.

-

Våra experter

Sanna Pesonen

Sanna Pesonen

E-post
sanna.pesonen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7254
Hanna Hakulinen

Hanna Hakulinen

E-post
hanna.hakulinen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7257