Maalari

Maalari maalaa ja pintakäsittelee yleensä joko uudisrakennuksia tai remontoitavia rakennuksia ja huoneistoja. Työ on erittäin vaihtelevaa ja sitä tehdään sisä- tai ulkotiloissa niin ryhmätyönä kuin itsenäisestikin. Maalarit kiinnittävät myös kankaita, tapetoivat sekä laatoittavat.

Maalattavana saattaa olla silta, asuintalo, huoneiston keittiö tai esimerkiksi kulkuneuvo. Vanhojen rakennusten entisöinti edellyttää maalarilta erikoistumista ja lisäammattitaitoa. Maalarin taitoihin kuuluu rakennusmaalauksessa monien eri materiaalien pintakäsittelytekniikka: tasoitus, puhdistus ja hionta, jotta lopputulos olisi hyvä.

Fyysisesti raskaimpia vaiheita maalaustehtävissä ovat suurempien rakennustyömaiden ja -kohteiden betonipintojen käsittelyt ja hiekkapuhalluksella tehtävät seinäpintojen puhdistukset. Näihin tehtäviin voi myös erikoistua, jolloin työkenttä sisältää lähinnä julkisivujen puhdistukseen liittyviä tehtäviä, joita tehdään siihen kehitettyjen kulku- ja apuvälineiden avulla.

Maalareita työskentelee muun muassa hiekkapuhaltajina, hiekkatasoitemiehinä, korroosionestomaalareina, rakennusmaalareina ja erikoismaalareina. Maalarit työskentelevät yleisimmin rakentamisen, teollisuuden, kaupan sekä kiinteistöhuollon palveluksessa. Maalaustyötä tarvitaan sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Korjausrakentamisen lisääntyminen edellyttää maalarien ammattitaidon lisäämistä sekä vanhojen työtapojen ja maalaustarvikkeiden tuntemusta ja yhdistämistä uusiin työtapoihin. Osa vanhoista tarvikkeista ja työtavoista on tulossa uudelleen suosioon niin sanottuina luonnollisina pintakäsittelyinä.