Työtä keventävät välineet

Ergonomisilla apuvälineillä tarkoitetaan työvälineitä, joiden avulla työntekijän liikaa tai turhaa ruumiillista kuormitusta vähennetään ja samalla parannetaan työn sujumista.

Kysymys ei yleensä ole kuormituksen poistamisesta vaan sen optimoinnista. Päämääränä on ehkäistä tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja parantaa työn tuottavuutta. Ylipäätänsä on kysymys kuhunkin työhön soveltuvista hyvistä työvälineistä. Ergonomiset apuvälineet ja työkalut perustuvat useimmiten yksinkertaisten periaatteiden soveltamiseen.

Esimerkkejä apuvälineistä

Periaate Hyöty
Käytetään vipuvarsia Tarvitaan pienempi voima
Käytetään pitkiä varsia Parempi työasento, ei kumartelua
Käytetään tukivarsia/pyöriä Turha kannattelu pois, sillä taakka voidaan suunnata tarkasti
Kädensijojen muotoilu Pienempi voiman tarve, paremmat asennot
Materiaaliin sopiva työkalu Parempi ote / tehokkuus
Keveämpi työkalumateriaali Pienempi kuormitus
Iskua vaimentava materiaali Pienempi rasitus
Tehtävään sopiva työtaso Parempi työasento / turvallisuus

Apuvälineiden käytöstä saatavien hyötyjen vastapainona on tietenkin joitakin kustannuksia, jotka on otettava huomioon arvioitaessa nettohyötyjä. Kustannuksia aiheutuu välineiden osto- ja kunnossapitokuluista, mutta useimpien välineiden kulut eivät ole suuria. Eräiden suurempien välineiden siirtelystä aiheutuu jonkin verran lisätyötä. Uuden välineen käytön opettelu vaatii aikaa harjaantumista varten.

Rakennustyöhön sopivia apuvälineitä on saatavilla useita kymmeniä. Lisäksi yksinkertaisimpia välineitä voidaan valmistaa työmaalla (esimerkiksi mattorullan kantokahva).