Nosturinkuljettaja

Rakennusnosturinkuljettaja ohjaa rakennustyömaalle sijoitettua suurta torninosturia. Sen avulla rakennustyömaalla kyetään nostamaan ja siirtämään raskaita betoni-, rauta- ja puutavaraeriä sekä elementtejä.

Torninosturien korkeus vaihtelee työkohteen mukaan 15 metristä yli 70 metriin ja ne rakennetaan aina kiinteälle paikalle. Kuljettaja nousee työtilaansa rappuja pitkin ja korkeimmissa nostureissa hissillä. Kuljettaja ohjaa kopissa nosturia sekä sen siirtämää materiaalia vipulaitteiden avulla. Hän seuraa tarkasti joko alhaalta annettavia käsimerkkejä tai on radiopuhelimitse yhteydessä työnjohtoon.

Tavaraa tai elementtejä siirretään jopa senttien tarkkuudella. Kuljettajan tehtäviin kuuluu lisäksi nosturin huoltamiseen liittyvät yksinkertaiset toimet, kuten liikkuvien osien rasvaus. Nosturin kokoaminen ja purkaminen eivät kuitenkaan kuulu hänelle. Maisemaa hallitsevia torninostureita kehitetään lähinnä työntekijän liikkumista edesauttavilla hissi- ja lepotasoratkaisuilla. Rakennusnosturinkuljettajan työympäristö vaihtelee paljon työn sijaintikohteen mukaan ja työlle on luonteenomaista ajoittain pitkät välimatkat työpaikan ja kodin välillä. Itse työtilat, kopit, ovat nostureissa yleensä hyvin eristettyjä kylmältä ja tuulelta. Työssä on keskeistä turvallisuustekijöiden jatkuva huomioonottaminen. Nosturinkuljettajalle on hyödyksi olla mukana käyttöturvallisuustarkastuksissa, sillä se lisää varmuutta mahdollisessa häiriötilanteessa.