Työnjohto

Rakennusmestari toimii rakennusalan työnjohto- ja työmaan johtotehtävissä, rakennus-, rakenne-, peruskorjaus-, kaavoitus-, tuotesuunnittelu ja tutkimustehtävissä sekä rakennuskohteiden työnsuunnittelu-, laskenta-, rakennuttamis-, työturvallisuus- ja kunnossapitotehtävissä.

Tehtäviin voi kuulua myös rakennusvalvontaa ja -tarkastusta sekä kiinteistöjen myyntiin ja hoitoon, opetukseen ja hallintoon liittyviä tehtäviä. Ammatin työt, työjärjestelyt ja -olot vaihtelevat paljon sen mukaan, millä rakentamisen alalla toimii, minkälainen rakennushanke on menossa ja minkälaisen työnantajan palveluksessa on.

Ammatti tarjoaa suhteellisen runsaasti vaihtoehtoja omaehtoisen työuran ja elämäntavan aineksiksi. Ammatti sisältää monia työ- ja vakanssinimikkeitä, kuten työnjohtaja, työmaapäällikkö, toimistorakennusmestari ja suunnittelija. Koulutus ja kokemus sopii oman yrityksen perustamiseen. Alalla on tapana hankkia lisäpätevyyttä teknisellä, kaupallisella tai hallinnollisella lisäkoulutuksella. Oma työ sopeutetaan yleensä työkohteen tai hankkeen mukaan. Työaika ei aina rajoitu määrätunteihin. Työympäristö vaihtelee kaupungin keskustasta asumattomaan korpeen. Työ vaatii monesti liikkumista kohteesta toiseen esimerkiksi autolla.