Raudoittaja

Raudoittaja tekee raudoiteasennukseen ja raudoitteiden tekoon liittyviä töitä sekä niihin läheisesti liittyviä pohjustus- ja huolittelutöitä.

Raudoittajan tehtäviin raudoiteasennuksessa kuuluu muun muassa terästen vastaanotto ja varastointi työmaalla. Lisäksi tehtäviin kuuluu terästen siirto välivarastosta turvallisesti siirtovälineiden avustuksella asennuskohteeseen sekä terästen asennus oikeassa järjestyksessä normien mukaiset suojaetäisyydet ja jatkopituudet huomioiden. Olennainen osa työtehtäviä ovat myös sitominen ja muottiin kiinnitys työteräksiä ja muita aputekniikoita käyttäen, mittaus, telinetyöt, tarvikkeiden siirrot sekä järjestyksen ylläpito.

Raudoitteiden tekoon kuuluu katkaisulistojen laatiminen piirustusten mukaan, terästen siirto työmaavarastosta työpöydälle sekä katkaisu ja taivutus katkaisulistojen mukaan taivutusvarat ja normien mukaiset jatkopituudet huomioiden. Tämän lisäksi työtehtäviin kuuluu terästen oikea niputus ja merkitseminen asennustyön joustavuuden ja turvallisuuden vaatimukset huomioiden, siirto välivarastoon sekä avustaminen asennuskohteeseen siirrossa.

Työtä tehdään normaalin päivärytmin mukaan, joskin suurissa urakoissa saattaa esiintyä tarvetta iltatöihin. Raudoittaja tekee töitä uudisrakennustyömailla.