Timpuri

Timpurit tekevät vaihtelevia rakennustöitä niiden aloitusvaiheesta aina työn viimeistelyyn saakka. Laajaan tehtäväkenttään kuuluvat esimerkiksi puu- ja levymateriaalien käyttöön sekä rakennuksen mitoittamiseen ja rakennustuotteiden asennukseen liittyvät työt, jotka vaativat käden monipuolisia taitoja.

Timpurit työskentelevät yleisimmin rakennustyömailla ja rakennusteollisuudessa. Osa työskentelee myös muilla toimialoilla, kuten kiinteistöhuollon tai kaupan palveluksessa. Työllisistä timpureista noin joka yhdeksäs toimii yrittäjänä. Timpurit työskentelevät rakennustyömailla joko uudisrakennusten tai peruskorjausten yhteydessä. Työssä käytetään muun muassa vasaraa, sahaa, kirvestä sekä erilaisia mittausvälineitä ja monenlaisia kone- ja aputyökaluja.

Rakennustöissä työskentelee timpurin nimikkeellä erilaisia ammattilaisia, jotka tekevät hyvin monenlaisia uudis- ja korjausrakentamisen töitä, perusmuurien laudoittamisesta ja rakennustelineiden pystyttämisestä kalusteasennusten viimeistelyyn. Timpurit toimivat esimerkiksi seuraavanlaisissa tehtävissä: elementtiasentajana, hirsirakentajana, ikkuna- ja oviasentajana, laudoituskirvesmiehenä, mittakirvesmiehenä, puutalojen pystyttäjänä, rakennuspuuseppänä ja telinerakentajana.