Muurari

Muurari muuraa rakennusten julkisivuja, kantavia seinä-, pilari- ja perusmuurirakenteita sekä erilaisia tiilirakenteita. Muurarit työskentelevät sekä uudis- ja korjausrakentamisessa että rakennusteollisuudessa. Muurari on rakennusalan vaativimpia ja perinteisimpiä osaamiseen ja taitoon perustuvia käsityöammatteja.

Perinteisiä käsityövälineitä ovat muun muassa vasarat, kauhat, vesivaaka, linjalanka, metrimitta ja hierrinlaatat. Työtä tehdään itsenäisesti tai ryhmässä työkohteen suuruuden ja rakentamisaikataulun mukaan vaihdellen. Vahvaa erikoisosaamista tarvitaan savupiippujen, hormistojen sekä tulisijojen muurauksissa. Muurari usein myös päällystää, rappaa tai laatoittaa erilaisia pintoja. Muurarin työtehtävät ovat monipuolisia ja vaativat luovuutta. Niissä työn edistyminen ja käden jälki näkyvät. Muurarin varsinaista työtä eivät koneet pysty korvaamaan, mutta työssä tarvittavien raskaiden materiaalien siirroissa ja nostoissa koneiden apu on välttämätöntä.

Muurarin keskeisin taito on tiilien tai muiden kiviaineisten rakennuskappaleiden liittäminen toisiinsa ja/tai alustaansa. Liitosaineena käytetään enimmäkseen laastia. Rakennuskappaleet voivat olla savi- tai kalkkihiekkatiiliä, kiviharkkoja tai -laattoja, betoni- tai kevytbetoniharkkoja sekä keraamisia laattoja.

Muurareita toimii esimerkiksi seuraavissa työtehtävissä: harkkomuurareina, hormimuurareina, laattatyöntekijöinä, rappaajina, seinämuurareina, tasoitetyöntekijöinä, teknisinä muurareina ja tulisijamuurareina.