Rakentaja

Rakentajan työnkuva on monipuolinen ja vaativa. Hän on monitaitoinen rakennusalan perusammattilainen, joka on mukana rakennustyön kaikissa vaiheissa. Tehtäviin voivat kuulua lähes kaikki talonrakennuksen ja betonirakentamisen työt.

Talonrakentaja on rakennusalan yleisosaaja. Tehtäviin kuuluvat lähes kaikki talonrakennusalan työt rakennustarvikkeiden varastoinnista ja siirrosta viimeistelyvaiheen maalaukseen ja päällysteiden kiinnittämiseen. Talonrakentaja työskentelee rakennusteollisuudessa, kiinteistöjen kunnossapitotehtävissä ja pienrakennustuotannossa.