Asbestin aiheuttama keuhkosyöpä ja mesoteliooma

Keuhkosyöpä ja mesoteliooma ovat pahanlaatuisia syöpäsairauksia. Kaikki asbestikuidut lisäävät riskiä sairastua keuhkosyöpään. Tupakointi yhdessä asbestialtistumisen kanssa moninkertaistaa syöpäriskin. Keuhkosyövän viiveaika altistumisen alkamisesta syövän toteamiseen on yli 20 vuotta.

Aiheuttajat

Kaikki asbestikuitulaadut voivat aiheuttaa keuhkosyöpää ja mesotelioomaa. Keuhkosyöpä ammattitautina vaatii voimakkaan ja pitkäaikaisen asbestille altistumisen, kun taas mesoteliooma voi syntyä vähäisestäkin altistumisesta.  

Asbestille on voinut altistua esimerkiksi seuraavilla toimialoilla: 

  • telakalla 
  • rakennusten purkutöissä 
  • putki- tai lämpöeristystyössä 
  • asbestituoteteollisuudessa tai asbestikaivoksessa 
  • talonrakennusalalla 
  • jarru- tai kytkintöissä autokorjaamoissa.

Keuhkosyöpä

Suomessa vuosittain todettavista noin 2700 keuhkosyövästä osa on asbestialtistumisen aiheuttamia. Noin 30-40 keuhkosyöpää vuodessa todetaan asbestialtistumisen pääasiallisesti aiheuttamaksi eli ammattitaudiksi. Tupakointi moninkertaistaa asbestialtistumiseen liittyvän keuhkosyöpäriskin.

Keuhkopussin syöpä eli mesoteliooma

Keuhkopussin syöpiä eli mesotelioomia todetaan Suomessa vuosittain noin 100 tapausta. Työssä asbestille altistuminen todetaan vuosittain n. 40-60 mesoteliooman aiheuttajaksi, jolloin kyse on ammattitaudista. Mesoteliooman latenssiaika altistumisen alkamisesta sairauden alkuun on tavallisesti 30–50 vuotta. 

Useimmat mesotelioomatapaukset ovat asbestin aiheuttamia. Vähäinenkin asbestialtistuminen lisää mahdollisuutta sairastua mesotelioomaan. Mesoteliooma voi joskus esiintyä myös vatsakalvolla tai sydänpussissa. Tupakointi ei olennaisesti vaikuta mesoteelioomariskiin.

Tutkimukset

Tutkimukset tehdään keuhkosairauksien yksiköissä, jotka konsultoivat tarpeen mukaan työlääketieteen asiantuntijoita asbestialtistumisen selvittämisessä. Keuhkosyöpään tai mesotelioomaan sairastuneiden mahdollinen asbestialtistuminen tulee selvittää esimerkiksi työhistoriakyselyn avulla.

Altistumisen selvittelyä varten voi myös laatia lähetteen suoraan alueelliselle työlääketieteen poliklinikalle. Työterveyslaitoksella on keskitetty asbestihaastattelupalvelu. 

Keuhkosyöpä- tai mesotelioomaepäilyn vuoksi tehtävän keuhkohuuhtelututkimuksen (BAL) yhteydessä voidaan tutkia myös niin sanottu asbestikappaleiden määrä. Mahdollisen keuhkoleikkauksen yhteydessä tulisi ottaa näyte Työterveyslaitoksella tehtävää asbestikuitumääritystä varten. 

Hoito ja ennuste

Keuhkosyöpä ja mesoteliooma ovat pahanlaatuisia sairauksia, joita hoidetaan keuhkosairauksien ja syöpätautien klinikoilla vallitsevien hoitokäytäntöjen mukaan. Etenkin mesoteliooman ennuste on huono. 

Pääperiaatteena on se, että keuhkosyöpä korvataan ammattitautina, jos asbestipölyaltistumisen aiheuttama vaarasuhde on kaksi tai sitä suurempi huolimatta tupakointitaustasta. 

Mesoteliooma korvataan ammattitautina, kun osoitetaan yli kymmenen vuotta aikaisemmin tapahtunut, vähäinenkin työperäinen altistuminen asbestille. 

Työperäisestä asbestille altistumisesta aiheutuneissa kuolintapauksissa voidaan maksaa mm. hoitokuluja, hautauskuluja ja esimerkiksi perhe-eläkettä. Näistä saa lisätietoa sosiaalityöntekijältä. 

Tutustu ammattisyöpätyöryhmän muistoon 2013 (julkari.fi)  

Ennaltaehkäisy

Luvanvaraisessa asbestipurkutyössä tulee noudattaa voimassa olevia säädöksiä ja suojausohjeita, näin menetellen suojaudutaan asbestille altistumiselta.

Lopettamalla tupakointi vähenee asbestille altistuneen keuhkosyöpäriski merkittävästi.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Heikki Frilander

Heikki Frilander

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
heikki.frilander [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2265
Henkilökuva Hille Suojalehto

Hille Suojalehto

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
hille.suojalehto [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2545
Henkilökuva Irmeli Lindström

Irmeli Lindström

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
irmeli.lindstrom [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2136

Henrik Wolff

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
henrik.wolff [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2604