Altisteet ja kuormitustekijät työssä sekä niiden terveydellisen merkityksen arviointi

Työpaikkaselvityksessä arvioidaan työssä esiintyviä fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia altisteita, fyysisiä ja psykososiaalisia kuormitustekijöitä sekä tapaturmavaaraa.

Terveydellisen merkityksen arviointi

Oleellinen osa työpaikkaselvitysprosessia on työpaikalla esiintyvien altisteiden sekä vaara- ja kuormitustekijöiden terveydellisen merkityksen arviointi. Se on johtopäätösten tekemistä työolosuhteiden vaikutuksista henkilöstön terveyteen ja työkykyyn. 

  • Mitä seurauksia työssä havaittu vaara- tai kuormitustekijä voi aiheuttaa? 
  • Millainen altistuminen voi aiheuttaa terveyshaittaa? 
    • raja-arvot, suositukset ja erilaiset ohjeistukset apuna arvioinnissa 
  • Onko tällainen altistuminen todennäköistä tai mahdollista nimenomaan tällä työpaikalla? 
  • Edellyttääkö todettu altistustaso työntekijöiden terveyden seurantaa eli terveystarkastuksia? 

Terveydellisen merkityksen arviointi tehdään työpaikan riskinarvioinnin, työpaikkaselvityksen ja yleisen altistumista koskevan tiedon pohjalta. 

Terveydellisen merkityksen arviointiin sisäilmatilanteissa on tehty oma ohjeensa. 

Riskinarviointi

Riskinarviointi on työpaikan lakisääteistä toimintaa (Työturvallisuuslaki 738/2002), johon työterveyshuolto asiantuntijana osallistuu pyydettäessä. Työpaikkaselvityksessä tulee arvioida vaara- ja kuormitustekijöiden merkitys terveydelle ja työkyvylle. Koska työterveyshuoltolain mukainen työpaikkaselvitys ja työturvallisuuslain mukainen riskinarviointi sisältävät samoja asioita, on etenkin pienemmillä työpaikoilla voimavaroja säästävää tehdä ne samanaikaisesti. 

Työssä esiintyville vaara- ja kuormitustekijöille voi räätälöidä omat riskitaulukot.