Kemiallisten tekijöiden terveydellisen merkityksen arviointi – ohjeita työterveyshuolloille

Kemikaalialtistumiseen liittyvä osaaminen ja sen kehittäminen on keskeistä työterveyshuolloissa. Tälle sivulle on koottu ohjeita kemikaalialtistumisen arviointiin osana työpaikkaselvitystä ja vinkkejä kouluttautumiseen työterveyshuollon henkilöstölle. Lisäksi voit ladata käyttöösi Kemiallisten tekijöiden arviointi osana työpaikkaselvitystä -oppaan.
Henkilö työskentelee kemikaalialtisteisessä työpaikassa suojavarusteisiin sonnustautuneena.

Altisteisten työpaikkojen henkilöstöä hoitavien työterveyslääkäreiden ja työterveyshoitajien tulisi säännöllisesti päivittää omaa osaamistaan kemikaalialtistumisen arviointiin ja hallintaan liittyen. Tämä on tärkeää, jotta osaaminen vastaisi työpaikkojen ja työterveysyhteistyön tarpeisiin. Osaamista voi kehittää ja ylläpitää muun muassa osallistumalla erilaisiin koulutuksiin.

Kouluttautumisen lisäksi kokeneen kollegan tuki ja asiantuntemus on korvaamaton apu sellaisissa tilanteissa, joissa kemiallisten altisteiden osaamista tarvitaan. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi työpaikkaselvitykset kemikaalialtisteisille työpaikoille.

Olisi tärkeää, että asioita opettelevalle tarjottaisiin mahdollisuus oppimismielessä osallistua työpaikkakäynnille altisteiseen työpaikkaan yhdessä kokeneen kollegan kanssa. Tämä antaa mahdollisuuden havainnoida ja oppia työpaikkakäyntiin valmistautumista, käynnillä toimimista ja raportin tekemistä ilman varsinaista vastuunottoa työpaikkaselvityksestä.

Kemiallisten tekijöiden arviointi osana työpaikkaselvitystä -miniopas käyttöösi

Kemiallisten tekijöiden arviointiin osana työpaikkaselvitystä on työterveyshuoltojen avuksi laadittu miniopas. Opas sisältää:

  • Opastusta kemiallisten tekijöiden arviointiin työpaikalla
  • Esimerkkejä töistä, joissa tyypillisesti altistutaan runsaasti kemiallisille tekijöille
  • Apua käyttöturvallisuustiedotteiden tulkintaan
  • Tietoa erityisesti huomioitavista kemikaaleista ja esimerkkejä CMR- ja herkistävistä aineista
  • Tarkistuslista työpaikkaselvitystä varten
  • Linkkejä kemikaalitiedonlähteisiin
  • Lataa miniopas käyttöösi:

Koulutuksista osaamista ja varmuutta työhön

Alla on listattuna ehdotuksia ja esimerkkejä erilaisista kemikaalialtistumista ja sen terveydellisen merkityksen arviointia koskevista koulutuksista. Muun muassa näiden avulla voi työterveyshuollon ammattilainen kehittää ja ylläpitää omaa osaamistaan.

Työterveyslaitoksen koulutukset

Muiden organisaatioiden koulutukset

Useat tahot järjestävät kemikaalialtistumiseen ja sen terveydellisen merkityksen arviointiin liittyviä kursseja. Ajantasaiset tiedot löydät organisaatioiden sivuilta.

Esimerkkejä:

  • Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston tarjonta
    Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto tarjoaa sekä ohjattuja kursseja että itseopiskelumateriaalia liittyen muun muassa ammattitauteihin, kemikaalien terveysriskien arviointiin ja hallintaan, terveystarkastuksiin sekä toksikologiaan. Lisäksi virtuaaliyliopiston kurssitarjonnasta löytyy toimialakohtaisia kursseja.

Lue lisää

Tämän sivun tiedot ja opas on tuotettu osana Työsuojelurahaston rahoittamaa Työterveyshuollon kemikaaliosaaminen -hanketta.