Työterveysyhteistyön arviointityökalu

Arviointityökalu on poistettu käytöstä tammikuussa 2023.

Hyvä ja toimiva työterveysyhteistyö on edellytys työterveystoiminnan vaikuttavuudelle. Arvioikaa työterveysyhteistyötänne yhdessä helpolla verkkotyökalulla!
Sisällysluettelo
-

Työterveysyhteistyön arviointityökalu pohjautuu tutkimus- ja kehittämistyöhön. Se auttaa sinua arvioimaan yhteistyötä eri näkökulmista, jotka ovat vaikuttavuuden kannalta merkityksellisiä.

  • Kuka vastaa työpaikan työterveysyhteistyöstä?
  • Millä tavalla teemme yhteistyötä käytännössä?
  • Mitkä tiedot ovat käytettävissä ja ohjaavat yhteistä päätöksentekoamme?
  • Minkälaista vuoropuhelua käymme?
  • Miten läpinäkyvää yhteistyömme ja tapamme toimia oikeastaan ovat?
  • Miten johdonmukaista yhteistyömme on konkreettisiin tarpeisiin sekä yhdessä asetettuihin tavoitteisiin nähden?

Nämä edustavat muutamia näkökulmia, joita on syytä tarkastella yhdessä – työpaikan, työyhteisöjen sekä yksilön näkökulmasta.

Arvioikaa työterveysyhteistyötänne yhdessä!

Varatkaa aikaa työterveysyhteistyönne arvioimiselle – se kannattaa. Työterveysyhteistyön arviointityökalu soveltuu parhaiten käytettäväksi työpaikalla, jossa henkilöstömäärä on 20 tai enemmän.

Siirry arviointityökaluun: Yhteisarvio

-

Parhaimman hyödyn saatte siitä työterveysyhteistyökumppaninne kanssa, kun tutustutte alla oleviin käyttöohjeisiin:

Avainsanat

työterveyshuolto
arviointi