Ammattiastmaa ja -nuhaa aiheuttaville tekijöille työssään altistuvien terveystarkastusohjeet

Työntekijöille, jotka altistuvat työssään ammattiastmaa ja ammattinuhaa aiheuttaville tekijöille tehdään terveystarkastuksia erityisen sairastumisen vuoksi. Näiden tarkastusten tavoitteena on tunnistaa ammattitautiepäilyt varhaisessa vaiheessa ja ohjata heidät jatkotutkimuksiin. Terveystarkastusten avulla pyritään myös ennaltaehkäisemään ammattitauteja vähentämällä altistumisen määrää astmaa ja nuhaa aiheuttaville aineille.

Terveystarkastukset keskitetään aloille, joissa altistutaan hengitysteitä herkistäville aineille. Tarkastusten tarve arvioidaan perustuen työpaikkaselvityksiin ja työntekijän työtehtäviin. Esimerkkejä aloista ovat leipomo- ja elintarvikeala, maatalous, entsyymien teollinen valmistus ja käyttö, kasvihuoneviljely ja kauneudenhoitoala. Maalaus- ja rakennusalalla sekä monissa teollisuustöissä voidaan altistua hengitysteitä herkistäville kemikaaleille.

Hengitysteitä voimakkaasti ärsyttäville tekijöille altistuville tehdään alkutarkastukset, joissa kerrotaan työn vaaratekijöistä ja kehotetaan hakeutumaan tutkimuksiin herkästi hengitystieoireiden ilmetessä. Mikäli määräaikaistarkastuksia tehdään muista syistä, niihin voi liittää astmaoirekyselyn. Jos työssä on mahdollinen altistuminen korkeille pitoisuuksille hengitysteitä ärsyttäviä aineita, suositellaan TTL:n asiantuntijoiden konsultaatiota.