PEF-seurannat

PEF-työpaikkaseurannan avulla selvitetään, liittyykö keuhkoputkien supistumistaipumus työhön tai työperäisiin altisteisiin. PEF-vuorokausiseurantaa käytetään astman diagnostiikassa. Sen avulla arvioidaan, esiintyykö potilaalla lääkityksellä tai itsestään laukeavaa keuhkoputkien supistumistaipumusta.

PEF-työpaikkaseurannan avulla selvitetään, liittyykö keuhkoputkien supistumistaipumus työhön tai työperäisiin altisteisiin. Seurannan voi tehdä nyt myös mobiilisovelluksen avulla. 

Vaikka PEF-työpaikkaseuranta ei ole ammattiastmaan sopiva, on potilas lähettävä Työterveyslaitokselle tai erikoissairaanhoitoon arvioon altistumisen ja taudinkuvan viitatessa ammattitautiin.  

Milloin tehdään PEF-työpaikkaseuranta?

Tutkimus tehdään työ- tai perusterveydenhuollossa heti ammattiastmaepäilyn herättyä, koska alkuvaiheessa astmaoireiden yhteys työhön on parhaiten osoitettavissa. Potilas saattaa vaihtaa myöhemmin työtiloja tai työtehtäviä, jolloin seurantaa ei enää voida tehdä altisteisessa työssä. 

PEF-työpaikkaseuranta on syytä ohjelmoida, kun 

  1. potilas altistuu työssään astmaa aiheuttaville herkistäville aineille (esim. jauhopölyt, eläinpölyt, isosyanaatit tai muut herkistävät kemikaalit) tai työpaikalla on epäily/osoitus kosteusvauriosta 
  2. potilaalla on työssä tai työpäivinä pahenevia astmaoireita (yskää, hengenahdistusta, hengityksen vinkunoita, painon tunnetta rinnalla).

PEF-työpaikkaseurannan esitietojen selvittäminen

Näin teet PEF-mittauksen oikein