Epoksipinnoitteiden terveyshaitat

Hartsiosan epoksiyhdisteet aiheuttavat allergista ihottumaa (allergista kosketusihottumaa). Allergia epoksiyhdisteille saattaa kehittyä jo yhden kemikaaliroiskahduksen seurauksena.

Epoksihartsit (pinnoitteiden muoviosa)

Ihottuma ilmenee kutiavana, kirvelevänä tai rakkuloivana ihottumana sillä ihoalueella, johon kemikaalia on päässyt. Iho-oireet alkavat yleensä viiveellä eli useamman tunnin−muutaman päivän kuluessa ihokosketuksesta. Ihottuma kestää hoitamattomana useita päiviä tai jopa viikkoja.

Jos allergia on voimakas, jo hyvin pienet määrät epoksiyhdisteitä iholla tai työpaikan ilmassa voivat aiheuttaa ihottumaa. Epoksihartsille allerginen henkilö ei yleensä pysty enää käsittelemään epoksipinnoitteita iho-oireidensa takia.

Epoksihartsit saattavat myös aiheuttaa hengitystieoireita.

Epoksipinnoitteiden kovetteet

Epoksikovetteiden sisältämät amiiniyhdisteet aiheuttavat samanlaista allergista ihottumaa kuin muoviosan epoksihartsit. Kovetteen aineosille allerginen henkilö ei yleensä pysty enää käsittelemään epoksikovetteita iho-oireidensa takia.

Epoksipinnoitteiden amiinikovetteet ovat voimakkaasti emäksisiä, minkä takia ne ärsyttävät ja syövyttävät ihoa ja silmiä.

Roiskahduksen seurauksena syntynyt syöpymä on sitä pahempi, mitä isompi roiskahdus on ja mitä pitempään aine on kosketuksessa kudokseen.

Vähäinen ihokosketus aiheuttaa ihoärsytystä ja pitkittyessään tai toistuessaan ärsytysihottumaa. Ärsytysihottuma muistuttaa ulkoisesti allergista ihottumaa, mutta siihen ei liity ihotestillä todettavaa allergiaa.

Kovetteiden amiiniyhdisteet ovat voimakkaan hajuisia ja emäksisyytensä takia hengitysteitä ärsyttäviä.

Epoksipöly

Vastikään kovettuneen epoksin pöly voi vielä sisältää hartsien ja kovetteiden aineosia ja aiheuttaa siten allergista kosketusihottumaa, hengitysteiden ärsytysoireita ja hajuhaittoja. Mitä pitempään epoksiseos on kovettunut, sitä vähemmän siinä on jäljellä haitallisia lähtöaineita.

Pinnoitteiden sisältämät liuottimet, liuotinpohjaiset ohenteet ja pesuliuottimet

Monet orgaaniset liuottimet, kuten ksyleeni ja liuotinbensiini, vaikuttavat hermostoon. Ne pääsevät elimistöön hengitysteiden tai ihon kautta.

Joillakin liuottimilla on lyhytaikaisia, huumaavia vaikutuksia. Pitkäaikaisesta (yleensä useita vuosia kestävästä) ja runsaasta altistumisesta voi seurata pysyviä hermostovaikutuksia, kuten muutoksia muistissa ja keskittymis- tai oppimiskyvyssä.

Mitä sinun tulee tietää allergista ihottumaa aiheuttavista kemikaaleista?

Aineet, jotka voivat aiheuttaa allergista kosketusihottumaa, ilmoitetaan kemikaalin pakkausetiketissä ja käyttöturvallisuustiedotteessa näin:”Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion” (vaaralauseke H317),”Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä” (R43-lauseke, vanhempi merkintä).

Jo pieni määrä allergisoivaa kemikaalia iholle voi aiheuttaa kosketusallergian, jos ihokosketus on toistuvaa. Etukäteen ei ole mahdollista ennustaa, kuka saa kosketusallergian ja kuka ei.

Kosketusallergian kehittyminen edellyttää yleensä suoraa ihokosketusta allergiaa aiheuttavaan aineeseen. Kosketus voi olla peräisin esimerkiksi roiskeista, käsien upottamisesta kemikaaliin, käsin levittämisestä, likaisista työvälineistä, pinnoista ja käsineistä, kemikaalien pääsystä iholle käsineiden tai vaatetuksen läpi.

Kemikaalia joutuu iholle tai suojakäsineen pinnalle usein, kun avaa tai sulkee kemikaaliastioita, kaataa kemikaalia, sekoittaa kemikaaleja tai kun kemikaalia levitetään kädellä.

Kemikaalit siirtyvät likaantuneiden käsien tai käsineiden kautta helposti ympäröiviin pintoihin ja työvälineisiin.

Allerginen ihottuma paranee yleensä vähitellen, kun kosketus allergiaa aiheuttavaan aineeseen loppuu.

Kun ihoallergia on kehittynyt, hyvin pieni määrä ainetta iholla voi aiheuttaa hankalaa ihottumaa. Siksi työperäisen allergisen kosketusihottuman saaneet henkilöt voivat vain harvoin jatkaa samaa työtä.