Muiden pinnoitekemikaalien terveyshaitat

Epoksin lisäksi muillakin pinnoiteaineilla kuten polyuretaani-, akrylaatti- sekä polyesteri- ja vinyyliesteripinnoitteilla on monenlaisia haittavaikutuksia. Ne aiheuttavat iho-oireita, hengitystieoireita ja joskus myös hermostoperäisiä oireita.

Polyuretaanipinnoitteet

Polyuretaanipinnoitteet (yleensä koveteosa) sisältävät isosyanaatteja, jotka voivat aiheuttaa astmaa ja allergista kosketusihottumaa.

Astman syntyminen edellyttää isosyanaattien pääsyä hengitysteihin eli niiden haihtumista tai sumuttumista työpaikan ilmaan. Astma kehittyy yleensä toistuvan altistumisen seurauksena, ja sen oireita ovat muun muassa hengenahdistus, hengityksen vinkuminen ja yskä.Oireet voivat ilmetä joko jo työvuoron aikana tai useiden tuntien kuluttua altistumisesta, esimerkiksi työpäivän jälkeen illalla.

Isosyanaattien aiheuttaman astman saanut henkilö voi saada oireita hyvin pienestä isosyanaattien pitoisuudesta ilmassa eikä voi sen takia enää jatkaa samaa työtä. Isosyanaattien aiheuttaman astman oireet jatkuvat usein isosyanaattityön lopettamisesta huolimatta. Taudin varhainen tunnistaminen ja altistumisen lopettaminen parantavat ennustetta.

Allerginen kosketusihottuma ilmenee sillä ihoalueella, johon kemikaalia on päässyt. Ihottuma alkaa yleensä viiveellä eli useamman tunnin − muutaman päivän kuluessa ihokosketuksesta. Isosyanaateille allerginen henkilö ei yleensä pysty enää käsittelemään isosyanaattipitoisia pinnoitteita iho-oireidensa takia.

Kaksikomponenttiset akrylaattipinnoitteet

Kaksikomponenttiset akrylaattipinnoitteet aiheuttavat allergista kosketusihottumaa ja ärsytysihottumaa. Toistuva ihokosketus saattaa aiheuttaa kosketuskohdassa myös ääreishermoston häiriöitä, kuten käsien tuntoaistin heikentymistä.

Monet akrylaattiyhdisteet ovat helposti haihtuvia, voimakastuoksuisia ja voivat aiheuttaa hengitysteiden ärsytysoireita, huonovointisuutta ja päänsärkyä sekä joskus myös astmaa.

Jos altistuminen on toistuvaa ja pitoisuudet suuria, akrylaatit voivat vaikuttaa myös keskushermostoon. Kovetteina käytetään peroksideja, jotka ärsyttävät hengitysteitä, silmiä ja ihoa.

Polyesteri- ja vinyyliesteri

Polyesteri- ja vinyyliesteri(epoksiakrylaatti)pinnoitteet sisältävät voimakastuoksuista styreeniä tai sen sukulaisyhdisteitä. Ne ovat ihoa ja hengitysteitä ärsyttäviä ja voivat vaikuttaa keskushermostoon, jos altistuminen on runsasta tai pitkäkestoista.

Vinyyliesteripinnoitteet saattavat myös aiheuttaa allergista kosketusihottumaa. Kovetteina käytetään peroksideja, jotka ärsyttävät hengitysteitä, silmiä ja ihoa.

Orgaaniset liuottimet, ohenteet ja pesuliuottimet

Monet muovipinnoitteiden sisältämät orgaaniset liuottimet, ohenteet ja pesuliuottimet, kuten ksyleeni, liuotinbensiini ja asetoni, vaikuttavat hermostoon. Ne pääsevät elimistöön hengitysteiden ja ihon kautta.

Joillakin liuottimilla on lyhytaikaisia, huumaavia vaikutuksia. Pitkäaikaisesta ja runsaasta altistumisesta voi seurata pysyviä hermostovaikutuksia, kuten muutoksia muistissa tai oppimiskyvyssä.

Liuottimet kuivattavat ihoa ja aiheuttavat ärsytysihottumaa.

Liuottimet ovat helposti syttyviä ja aiheuttavat siten tulipalon vaaraa.