Käsineiden valinta ja käyttö pinnoitustyössä

Henkilönsuojainten on oltava työhön liittyvien vaarojen torjuntaan tarkoituksenmukaiset, työntekijälle sopivat ja työolosuhteisiin soveltuvat. Pinnoitetyössä erityisesti suojakäsineet ovat tärkeät.

Mitä laki sanoo suojaimista?

Suojainten on oltava työhön liittyvien vaarojen torjuntaan tarkoituksenmukaiset, työntekijälle sopivat ja työolosuhteisiin soveltuvat.

Suojainten valinnassa on huomioitava ergonomiset vaatimukset ja työntekijän terveydentila.

Suojainten käyttöön on oltava ohjeet, ja turvallisen käyttöjakson pituus on määriteltävä. Työnantajan on varmistettava, että suojaimet toimivat. Työntekijän on käytettävä suojaimia ja ilmoitettava, jos niissä on puutteita.

Millaisia käsineitä pinnoitustyössä tarvitaan ja miten niitä käytetään?

Kemikaalinsuojakäsineessä tulee olla jompikumpi oheisen kuvan mukaisista merkinnöistä. 

-

Käsinemateriaalin tulee suojata käsitellyiltä kemikaaleilta (tietoa löytyy käyttöturvallisuustiedotteesta tai tästä ohjeesta).

Varren tulee olla riittävän pitkä suojaamaan koko altistuva ihoalue.

Kemikaalinsuojakäsineen turvallinen käyttöaika/vaihtotiheys on oltava tiedossa työpaikalla. Jos käsine menee rikki tai likaantuu sisäpuolelta, se on vaihdettava heti.

Huom! Nahka/tekstiilikäsineet eivät sovellu pinnoitustyöhön: ne läpäisevät ja imevät kemikaaleja sisäänsä ja lisäävät siten ihokosketusta kemikaaliin.

-
-

Esimerkki käsineratkaisusta

Hyvin likaavassa työssä voidaan käyttää useita käsineitä päällekkäin, jotta estetään ympäristön tahriintuminen. Kuvasarjassa pinnoitetaan kylpyhuoneen lattiakaivoa.

 1. Lattiakaivon pinnoitusta varten työntekijä pukee alimmaksi pitkävartiset kemikaalinsuojakäsineet ja päälle 2–4 ohuet vinyylikäsineet.
  -
 2. Pinnoite levitetään kädellä lattiakaivon pintaan.
  -
 3. Kun pinnoitus on tehty, päällimmäiset vinyylikäsineet vedetään pois.
  -
 4. Käsineen ranteesta otetaan kiinni.
  -
 5. Käsine vedetään kädestä yhdellä otteella ja se laitetaan pinnoitejäämään.
  -
 6. Toinen käsine poistetaan samalla tavoin.
  -
 7. Jäännöspinnoite kovettuu ämpärissä, ja se toimitetaan jätteisiin asianmukaisesti.
  -
 8. Työntekijän käteen jää käsineet, joilla hän voi jatkaa työtään.
  -

Alimmaiset kemikaalinsuojakäsineet vaihdetaan vähintään kerran päivässä.