Tue työkykyä!

Työkyvyn tukeminen on työterveysyhteistyön kovaa ydintä. Tukemalla työkykyä ja luomalla paremmat edellytykset henkilöstön hyvinvoinnille voidaan vaikuttaa merkittävästi organisaation mahdollisuuksiin toteuttaa perustehtäväänsä.

Työterveysyhteistyössä organisaatiolle ja työterveyshuollolle rakentuu yhteinen ymmärrys työkyvyn tuen tarpeista. Parhaimmillaan yhteinen ymmärrys konkretisoituu yhteisesti sovituiksi käytännöiksi. Yhteistyössä työpaikka ja työterveyshuolto voivat sopia esimerkiksi juuri kyseiseen työhön ja työpaikkaan sopivat käytännöt työn muokkaamiseen.

Työn muokkaaminen niin, että työntekijä voi jatkaa työssä sairaudestaan huolimatta, parhaimmillaan nopeuttaa kuntoutumista ja työkyvyn palautumista esimerkiksi merkittävimmin suomalaisten työkykyä uhkaavissa sairauksissa, mielenterveyden ongelmissa ja tuki- ja liikuntaelinvaivoissa. Työterveyshuollon asiantuntemusta tarvitaan arvioimaan tilanteita, joissa sairauden hoito on este työhön paluulle tai työ pahentaa sairautta.

Työkyvyn tuessa tarvitaan siis tiivistä yhteistyötä, sovittuja käytäntöjä, selkeää roolitusta ja kirkkaita pelisääntöjä organisaation ja työterveyshuollon välillä. Näihin tekijöihin liittyviä hyviä käytäntöjä löydät seuraavista kappaleista.

Suunnittele työkyvyn tuen toimintatavat

Rakentamalla luottamusta toimijoiden välille, luomalla selkeämpää yhteistä näkemystä sekä sopimalla työterveysyhteistyön rooleista ja käytännöistä terävöitetään työterveysyhteistyötä ja mahdollistetaan ennakoiva toiminta.

Toimi vaikuttavasti eri tilanteissa

Työkyvyn tuessa tarvitaan tiivistä yhteistyötä, sovittuja käytäntöjä, selkeää roolitusta ja kirkkaita pelisääntöjä organisaation ja työterveyshuollon välillä.