Työterveyslaitoksen verkostotoiminta

Toimimme aktiivisesti sekä kansainvälisissä että kansallisissa verkostoissa, joissa yhteistyö auttaa edistämään tutkitun tiedon ja hyvien käytäntöjen levittämistä työterveydestä ja työturvallisuudesta.
Nainen ja kaksi miestä keskustelemassa

Olemme EU-OSHAn Suomen koordinaatiokeskus

Toimimme Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) Suomen koordinaatiokeskuksena (Focal Point), jonka kautta levitämme eurooppalaista tutkimustietoa työelämästä.

Teemme yhteistyötä kansainvälisesti

  • Kansainvälinen työjärjestö ILO 

  • Maailman terveysjärjestö WHO 

  • Kansainvälinen työterveyden toimikunta (ICOH)  

  • Kansainvälinen sosiaaliturvayhdistys ISSA 

  • Koalitio työolojen parantamiseksi 

  • Euroopan työterveyslaitosten verkosto PEROSH 

  • Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö Eurofound 

  • Pohjoismaisen ministerineuvoston työympäristöjaosto 

  • Pohjoismainen työterveyden ja työturvallisuuden koulutusinstituutti NIVA

  • Suomessa kuulumme Tutkimuslaitosten yhteenliittymään (TULANET)

Vaikutamme työryhmissä

Asiantuntijamme vaikuttavat lukuisissa korkean tason terveyttä ja turvallisuutta edistävissä työryhmissä. Esimerkkejä näistä työryhmistä on koottu alle teemoittain.