Tuntevatko teidän esimiehenne työturvallisuuden vastuunsa?

Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutus vahvistaa esimiesten työturvallisuuden perusosaamista ja tietoisuutta tehtävien mukaisista työsuojeluvastuista. Koulutus antaa valmiuksia ja työkaluja henkilöstön työturvallisuudesta huolehtimiseen osana esimiestyötä.

Koulutus koostuu verkkomoduuleista, joista voidaan räätälöidä organisaaationne tarpeisiin soveltuva koulutusratkaisu. Verkkomoduulit ovat:

  • Työturvallisuuden vastuut
  • Turvallisuusviestintä
  • Vahingoista oppiminen
  • Työhyvinvointi
  • Työmatkaliikenteen turvallisuus
  • Riskien arviointi
  • Henkilönsuojaimet

Organisaatiokohtaisesti räätälöidyn koulutuksen hinta määräytyy valittujen moduulien ja koulutukseen osallistuvien esimiesten määrän mukaan.

Verkko-opiskelu on itsenäistä ja joustavaa

Verkko-opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja joustavasti opiskelijan itse määrittelemään aikaan. Yhden moduulin suorittaminen kestää noin yhden tunnin. Moduulit ovat suoritettavissa yhdessä sovittavan ajan, esim. 3 kuukautta.

Koulutus sisältää omalla tietokoneella suoritettavia tehtäviä sekä yhteydenpitoa oman yksikön työntekijöiden ja organisaation työsuojelupäällikön kanssa.

Katso esitteestämme tarkemmat moduulikohtaiset kuvaukset ja verkko-opiskelun tekniset edellytykset.

Oppimistulosten ja organisaationne omien työtapojen vahvistamiseksi suosittelemme verkkokoulutuksen jälkeen työpajaa, joka räätälöidään tarpeittenne mukaiseksi.

Kenelle koulutuksemme soveltuu?

Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutus on suunnattu kaikille esimiestyötä tekeville, eri toimialoilla ja erityyppisissä organisaatioissa.

Tutustu koulutukseen kokeilutunnuksilla

Suosittelemme, että työsuojelu- tai HR-päällikkö koekäyttää verkkokoulutuksen ja valitsee omalle organisaatiolleen sopivimmat moduulit. Tilaa maksuttomat kokeilutunnukset, jos suunnittelet yli viiden esimiehen koulutusta organisaatiossanne.

Tilaa kokeilutunnukset tästä

Pyydä tarjous Esimiesten työturvallisuus – verkkokoulutuksesta

Ota yhteyttä asiantuntijaamme oheisella yhteydenottolomakkeella ja pyydä tarjous!

 Asiakkaat kertovat

HUS-kuntayhtymä ja Työterveyslaitos ovat käynnistäneet verkkokoulutusyhteistyön esimiesten työturvallisuusosaamisen kehittämiseksi.

Seuraavan kahden vuoden aikana Työterveyslaitoksen Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutus on kaikkien HUS:n esimiesten ja työsuojelutoimijoiden opiskeltavissa. Verkkokoulutuksen moduuleja on osittain räätälöity HUS:n toimintaympäristöön sopiviksi.

”Meillä on ”suuntana maailman kärki”, sillä HUS on saanut Nolla Tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden tasoluokituksen III vuodelta 2017, ensimmäisenä julkisen alan organisaationa. Tavoite on edelleen parantaa turvallisuustasoamme, ja tässä verkkokoulutus antaa lisäpontta.

HUS:n työhyvinvointipäällikkö
Cenita Blomqvist

Lue lisää HUS-kuntayhtymän ja Työterveyslaitoksen verkkokoulutusyhteystyöstä.


”Olemme erittäin tyytyväisiä koulutukseen, sisältöön ja sen läpiviemiseen. Työsuojelun esimieskoulutus verkon kautta toimii hyvin, ja kun siihen vielä liittää workshopin kylkeen, siitä saa erittäin kattavan koulutuspaketin ammattitaitoisten kouluttajien tukemana.”

Simo Särme, työsuojelupäällikkö
Pukkila Oy ab


”Olemme sisällyttäneet Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutuksen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koulutusohjelmaan.  Koulutuksen teemat tukevat esimiestyötä monipuolisesti. Verkkomoduulit ovat selkeitä ja helppokäyttöisiä. Erityyppiset tehtävät tuovat hyvin vaihtelua. Kaikkiaan koulutus on herättänyt esimiehiämme miettimään omaa rooliaan työturvallisuuden johtajina ja aktivoinut heitä. Pidän verkkokoulutusta must-koulutuksena esimiehille kaikilla tasoilla.”

Tuula Suurkoivu, työsuojelupäällikkö
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri


”Koulutusmyönteisenä yrityksenä toimimme erilaisissa oppimisympäristöissä. Esimiehemme ovat pitäneet verkkokoulutuksesta, joka mahdollistaa turvallisuus- ja työhyvinvointiasioiden opiskelun joustavasti, oman aikataulun mukaan. Työsuojelupäällikkönä olen pitänyt erityisesti tehtävistä, jotka ovat ohjanneet vuorovaikutukseen ja ajatusten vaihtoon työntekijöiden, esimiesten ja työsuojelutoimijoiden välillä, sillä työsuojelu on yrityksessämme tärkeä yhteinen asia.”

Raija Hyvönen, työsuojelupäällikkö
KVPS Tukena Oy