Skip to content

Sujuva aivotyö -verkkokoulutus

Koulutus antaa työkalut aivotyön sujuvoittamiseen. Opit hallitsemaan aivotyön kuormitustekijöitä ja kehittämään työskentelyolosuhteita aivotyötä tukeviksi. Saat valmiuksia kehittää kognitiivista ergonomiaa sekä yksilö- että työyhteisötasolla.

AIVOTYÖ SUJUVOITUU YHTEISTYÖLLÄ

Tämän päivän aivotyö on yhteistyötä, jossa oma tekeminen vaikuttaa muiden työhön ja muiden toimintatavat oman työn onnistumiseen. Lähes kaikki työ sisältää myös tiedonkäsittelyä ja vuorovaikutusta tietoteknisten välineiden kanssa.

Keskeytykset, häly, tietotulva sekä työhön liittyvät epäselvyydet syövät työn tuottavuutta ja aiheuttavat turhaa kuormitusta. Virheet lisääntyvät, olennaista tietoa hukkuu ja työskentely takkuaa.

Kognitiivisen ergonomian keinoin välineitä, ympäristöä ja toimintaa voidaan kehittää siten, että lopputulos on sopusoinnussa ihmisen tiedonkäsittelyn kykyjen ja rajoitusten kanssa ja työstä tulee sujuvaa. Jokainen voi itse vähentää tarpeetonta aivokuormaa. Monet käytännöt ovat kuitenkin toimivampia, kun niitä noudattaa koko yhteisö.

Digitalisaatio muuttaa työtä. Työn muuttuessa tiedolla työskentelyksi tarvitaan uusia keinoja, joilla edistämme arkisen aivotyön sujumista. Kun työ sujuu, se on tuloksellista ja työntekijä voi hyvin.

Aivotyökysely

Työterveyslaitos on kehittänyt Aivotyökyselyn, jolla selvitetään työn vaatimuksia ihmisen tiedonkäsittelykykyjen näkökulmasta. Kyselyllä on kerätty yli 10 000 vastausta yli sadalta suomalaiselta työpaikalta. Vastausten perusteella tunnistamme teidän työpaikkanne yleiset, innostavat ja kuormittavat aivotyön vaatimukset. Tämän tilannekuvan pohjalta aivotyön kehittäminen voidaan kohdentaa oikeisiin asioihin. Aivotyökysely toteutetaan kaikissa Sujuva aivotyö -verkkokoulutuksen alkaen 10 hengen ryhmissä.

VERKKOKOULUTUKSEN HYÖDYT

TUNNISTAT AIVOTYÖN ESTEET JA EDISTÄJÄT

Opit tarkkailemaan työtäsi ja työyhteisösi toimintaa kognitiivisen ergonomian kautta.

HYVINVOINTI JA TUOTTAVUUS LISÄÄNTYY

Saat valmiuksia hallita keskeytyksiä ja tietotulvaa. Työsi sujuvoituu.

TYÖKULTTUURI KEHITTYY

Yhteiset sopimukset ja pelisäännöt rakennetaan keskustelemalla. Työyhteisön toiminta tehostuu.

SAAT KÄYTTÖÖSI HYVÄT TYÖKALUT

Koulutuksen sisältämillä työkaluilla voitte kokeilla kognitiivista ergonomiaa parantavia asioita.

Kenelle verkkokoulutus sopii?

Verkkokoulutus on suunniteltu yksilöille ja yhteisöille, jotka haluavat panostaa kognitiiviseen ergonomiaan yksilö- ja työyhteisötasolla sekä perehtyä tietotyöläisen kuormituksen hallintaan ja työn sujuvoittamiseen. Koulutuksesta hyötyvät esimerkiksi:

 • koko henkilöstö
 • HR-ammattilaiset
 • esihenkilöt
 • työsuojeluhenkilöstö
 • SOTE-henkilöstö (uusi koulutus, ks. tarkemmat tiedot alempana)

Palaute osallistujalta:

” Hyvä kokonaisuus: vähän teoriaa, käytännön vinkkejä -paljon ajattelemisen aihetta. Kohdistui juuri MINUUN toimijana ja työntekijänä. Kuinka itse toimin, kuinka toimin tiimeissä ja muissa ryhmissä. Herätti myös ajatuksia etäkulttuurissa toimimiseen ja muiden huomioon ottamiseen. Vaikka juuri nyt olikin paljon työasioita käynnissä, niin kuitenkin ennätti aina itselle sopivissa väleissä käydä materiaalia läpi ja hiljentyä aiheeseen. Muistutukset toivat painetta mutta myös auttoivat.”

RYHMÄT JA RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT

189 € + alv 24 %/hlö (10 henkilön ryhmä)
Yli 10 hengen ryhmät: pyydä tarjous.
Sisältää yhden webinaarin sekä Aivotyökyselyn ja kevyen raportin työyhteisön aivotyön tilasta.

YKSITTÄISET OSALLISTUJAT

Maksutapa: lasku
195 €/hlö + alv 24 %

YKSITTÄISET OSALLISTUJAT

Maksutapa: verkkopankki/korttimaksu
sisältää ilmoittautumisen

195 €/hlö + alv 24 %

Verkkokoulutuksen sisältö

Koulutus koostuu kuudesta osiosta:

 1. Tervetuloa – Mitä aivotyö on?
 2. Ihmisen mittainen työ – Mihin ihmisen kyvyt riittävät?
 3. Kuormittava aivotyö – Mikä estää sujuvaa aivotyötä?
 4. Innostava aivotyö
 5. Aivotyö etätyössä
 6. Aivotyö työyhteisössä
 7. Lopetus

Lisäksi voit havainnoida omaa oppimistasi ja kirjata omia oivalluksiasi omassa työtilassasi.

UUSI KOULUTUS: SUJUVA AIVOTYÖ SOTE-ALALLA

Aivotyö sosiaali- ja terveydenhuollon työssä

Sujuva aivotyö sote-alalla –verkkokoulutuksessa tunnistetaan, millaisia aivotyön vaatimuksia sote-alan työssä on ja mitkä olosuhteet työssä kuormittavat aivoja. Verkkokoulutus on suunniteltu kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja tukitoiminnoissa työskentelevien työyhteisöille.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kohdalla aivotyö tarkoittaa, että työ vaatii:

 • Keskittymistä, perehtymistä, muistamista ja ajattelua
 • Asioiden tarkkailua ja muutosten huomaamista
 • Ohjeiden, viestien tai asiakirjojen lukemista ja kirjoittamista; puhuttujen ohjeiden ja keskusteluiden kuuntelemista
 • Järjestelmällistä, tarkkaa ja huolellista työskentelyä
 • Yksityiskohtaisten tietojen ja ohjeiden muistamista; esimerkiksi salasanat, numerosarjat, koodit
 • Herkkää asiakkaiden mielialojen ja tunteiden huomioimista
 • Ongelmanratkaisua ja päätösten tekemistä

Vaativassa aivotyössä onkin tärkeää, että kuormitustekijät tunnistetaan ja työtä, työvälineitä sekä toimintatapoja kehitetään yhdessä ihmisen mittaisiksi.

Opiskele omassa tahdissa

Voit opiskella kustannustehokkaasti itsellesi sopivina ajankohtina.

Käy läpi aineistot. Käytössäsi on videoita, harjoituksia, testejä ja keskusteluita.

Varaa noin yksi tunti yhden osion opiskeluun.

Tallenna osion materiaalit myöhemmin hyödynnetäviksi.

AIVOTYÖ SUJUVOITUU YHTEISTYÖLLÄ

Tämän päivän aivotyö on yhteistyötä, jossa oma tekeminen vaikuttaa muiden työhön ja muiden toimintatavat oman työn onnistumiseen. Lähes kaikki työ sisältää myös tiedonkäsittelyä ja vuorovaikutusta tietoteknisten välineiden kanssa.

Keskeytykset, häly, tietotulva sekä työhön liittyvät epäselvyydet syövät työn tuottavuutta ja aiheuttavat turhaa kuormitusta. Virheet lisääntyvät, olennaista tietoa hukkuu ja työskentely takkuaa.

Kognitiivisen ergonomian keinoin välineitä, ympäristöä ja toimintaa voidaan kehittää siten, että lopputulos on sopusoinnussa ihmisen tiedonkäsittelyn kykyjen ja rajoitusten kanssa ja työstä tulee sujuvaa. Jokainen voi itse vähentää tarpeetonta aivokuormaa. Monet käytännöt ovat kuitenkin toimivampia, kun niitä noudattaa koko yhteisö.

Digitalisaatio muuttaa työtä. Työn muuttuessa tiedolla työskentelyksi tarvitaan uusia keinoja, joilla edistämme arkisen aivotyön sujumista. Kun työ sujuu, se on tuloksellista ja työntekijä voi hyvin.

Aivotyökysely

Työterveyslaitos on kehittänyt Aivotyökyselyn, jolla selvitetään työn vaatimuksia ihmisen tiedonkäsittelykykyjen näkökulmasta. Kyselyllä on kerätty yli 10 000 vastausta yli sadalta suomalaiselta työpaikalta. Vastausten perusteella tunnistamme teidän työpaikkanne yleiset, innostavat ja kuormittavat aivotyön vaatimukset. Tämän tilannekuvan pohjalta aivotyön kehittäminen voidaan kohdentaa oikeisiin asioihin. Aivotyökysely toteutetaan kaikissa Sujuva aivotyö -verkkokoulutuksen alkaen 10 hengen ryhmissä.

VERKKOKOULUTUKSEN HYÖDYT

TUNNISTAT AIVOTYÖN ESTEET JA EDISTÄJÄT

Opit tarkkailemaan työtäsi ja työyhteisösi toimintaa kognitiivisen ergonomian kautta.

HYVINVOINTI JA TUOTTAVUUS LISÄÄNTYY

Saat valmiuksia hallita keskeytyksiä ja tietotulvaa. Työsi sujuvoituu.

TYÖKULTTUURI KEHITTYY

Yhteiset sopimukset ja pelisäännöt rakennetaan keskustelemalla. Työyhteisön toiminta tehostuu.

SAAT KÄYTTÖÖSI HYVÄT TYÖKALUT

Koulutuksen sisältämillä työkaluilla voitte kokeilla kognitiivista ergonomiaa parantavia asioita.

Kenelle verkkokoulutus sopii?

Verkkokoulutus on suunniteltu yksilöille ja yhteisöille, jotka haluavat panostaa kognitiiviseen ergonomiaan yksilö- ja työyhteisötasolla sekä perehtyä tietotyöläisen kuormituksen hallintaan ja työn sujuvoittamiseen. Koulutuksesta hyötyvät esimerkiksi:

 • koko henkilöstö
 • HR-ammattilaiset
 • esihenkilöt
 • työsuojeluhenkilöstö
 • SOTE-henkilöstö (uusi koulutus, ks. tarkemmat tiedot alempana)

Palaute osallistujalta:

” Hyvä kokonaisuus: vähän teoriaa, käytännön vinkkejä -paljon ajattelemisen aihetta. Kohdistui juuri MINUUN toimijana ja työntekijänä. Kuinka itse toimin, kuinka toimin tiimeissä ja muissa ryhmissä. Herätti myös ajatuksia etäkulttuurissa toimimiseen ja muiden huomioon ottamiseen. Vaikka juuri nyt olikin paljon työasioita käynnissä, niin kuitenkin ennätti aina itselle sopivissa väleissä käydä materiaalia läpi ja hiljentyä aiheeseen. Muistutukset toivat painetta mutta myös auttoivat.”

RYHMÄT JA RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT

189 € + alv 24 %/hlö (10 henkilön ryhmä)
Yli 10 hengen ryhmät: pyydä tarjous.
Sisältää yhden webinaarin sekä Aivotyökyselyn ja kevyen raportin työyhteisön aivotyön tilasta.

YKSITTÄISET OSALLISTUJAT

Maksutapa: lasku
195 €/hlö + alv 24 %

YKSITTÄISET OSALLISTUJAT

Maksutapa: verkkopankki/korttimaksu
sisältää ilmoittautumisen

195 €/hlö + alv 24 %

Verkkokoulutuksen sisältö

Koulutus koostuu kuudesta osiosta:

 1. Tervetuloa – Mitä aivotyö on?
 2. Ihmisen mittainen työ – Mihin ihmisen kyvyt riittävät?
 3. Kuormittava aivotyö – Mikä estää sujuvaa aivotyötä?
 4. Innostava aivotyö
 5. Aivotyö etätyössä
 6. Aivotyö työyhteisössä
 7. Lopetus

Lisäksi voit havainnoida omaa oppimistasi ja kirjata omia oivalluksiasi omassa työtilassasi.

UUSI KOULUTUS: SUJUVA AIVOTYÖ SOTE-ALALLA

Aivotyö sosiaali- ja terveydenhuollon työssä

Sujuva aivotyö sote-alalla –verkkokoulutuksessa tunnistetaan, millaisia aivotyön vaatimuksia sote-alan työssä on ja mitkä olosuhteet työssä kuormittavat aivoja. Verkkokoulutus on suunniteltu kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja tukitoiminnoissa työskentelevien työyhteisöille.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kohdalla aivotyö tarkoittaa, että työ vaatii:

 • Keskittymistä, perehtymistä, muistamista ja ajattelua
 • Asioiden tarkkailua ja muutosten huomaamista
 • Ohjeiden, viestien tai asiakirjojen lukemista ja kirjoittamista; puhuttujen ohjeiden ja keskusteluiden kuuntelemista
 • Järjestelmällistä, tarkkaa ja huolellista työskentelyä
 • Yksityiskohtaisten tietojen ja ohjeiden muistamista; esimerkiksi salasanat, numerosarjat, koodit
 • Herkkää asiakkaiden mielialojen ja tunteiden huomioimista
 • Ongelmanratkaisua ja päätösten tekemistä

Vaativassa aivotyössä onkin tärkeää, että kuormitustekijät tunnistetaan ja työtä, työvälineitä sekä toimintatapoja kehitetään yhdessä ihmisen mittaisiksi.

Opiskele omassa tahdissa

Voit opiskella kustannustehokkaasti itsellesi sopivina ajankohtina.

Käy läpi aineistot. Käytössäsi on videoita, harjoituksia, testejä ja keskusteluita.

Varaa noin yksi tunti yhden osion opiskeluun.

Tallenna osion materiaalit myöhemmin hyödynnetäviksi.