Epäiletkö työntekijöiden altistumista kemikaaleille, kaasuille ja pölyille?

Työhygieenisten mittausten ja selvitysten avulla saat tärkeää tietoa kemiallisen altistumisen tasosta työpaikalla, monipuolisen riskiarvion sekä konkreettisia toimenpidesuosituksia työympäristön kehittämiseksi. Työhygieeninen selvitys etenee vaiheittain:

  • Esiselvitys
  • Työsuunnitelman laatiminen
  • Selvitys ja mittaukset työpaikalla
  • Näytteiden ja mittausdatan analysointi
  • Lausunnon laatiminen
  • Mahdollinen palautetilaisuus

Kemiallisen altistumisen rajoittaminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus

Asiantuntevat työhygieenikkomme ovat erikoistuneita arvioimaan työympäristön terveysriskejä. Omassa koulutusohjelmassamme pätevöityvät työhygieenikkomme tuntevat kemikaalilainsäädännön, viranomaismääräykset ja osaavat toimia työpaikoilla turvallisesti.

Kokeneiden asiantuntijoidemme joukosta löytyy monen eri ammattikunnan edustajia – kemistejä, insinöörejä, teknikkoja, biokemistejä, mikrobiologeja, toksikologeja ja fyysikkoja.

Toimimme aina tiiviissä yhteistyössä työsuojeluorganisaation, johdon, henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa.

Akkreditoitua toimintaa ja alan uusinta tutkimustietoa

Toteutamme analyysit omassa korkeatasoisessa laboratoriossamme. Näytteenotto ja keskeiset analyysit tehdään akkreditoituna. Työterveyslaitoksen laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017). Seuraamme työilman laatua ja selvitämme päästölähteitä nykyaikaisilla kaasujen ja hiukkasten mittaamiseen soveltuvilla laitteilla. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta kuvataan FINASin verkkosivuilla.

Meillä on erityisen laaja käytännön kokemus teollisten työpaikkojen altisteista ja torjuntaratkaisuista.

Käytössämme on aina alan uusin tutkimustieto. Olemme aktiivisesti mukana kemiallisen työhygienian tutkimushankkeissa ja menetelmäkehityksessä.

Tavoitteena turvallinen ja terveellinen työpaikka

Työympäristön kehittäminen vaikuttaa myönteisesti organisaationne imagoon, kilpailukykyyn ja kustannustehokkuuteen. Vähentämällä kemiallista altistumista:

  • työntekijöiden terveydelliset riskit vähenevät
  • henkilöstön viihtyvyys ja työhyvinvointi paranevat
  • työntekijöiden poissaolot vähenevät
  • organisaation toimitusvarmuus paranee

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Tavoitat asiantuntijamme puhelimitse tai oheisella yhteydenottolomakkeella. Ota yhteyttä jo tänään!