Onko työpaikallasi huono sisäilma?

Rakennusten sisäilmaongelmat ovat yleisiä. Niiden syitä voivat olla mm. riittämätön ilmanvaihto, pölyt ja kuidut sekä rakennusmateriaaleista peräisin olevat kemialliset päästöt. Rakennuksissa voi esiintyä myös kosteus- ja mikrobivaurioita, joilla on osoitettu olevan ajallinen yhteys astman puhkeamiseen ja pahenemiseen sekä hengitystieoireisiin.

Sisäympäristön haittoihin kannattaa puuttua ripeästi ja toimintatavoista sopia työpaikalla etukäteen.

Ratkaisut työpaikkojen sisäilmaongelmiin

Autamme ratkaisemaan sisäilmaongelmat moniammatillisesti ja suunnitelmallisesti asiakkaan lähtötilanteen mukaan.

Tarjoamme asiantuntijapalvelua toimistotyyppisen työympäristön sisäilmaongelmissa. Meiltä saat apua sisäilmaongelmien aiheuttajien selvittämisessä ja terveysriskien arvioinnissa sekä tukea sisäilmaryhmän toiminnassa ja luottamuksen rakentamisessa.

Palvelutarjontaamme kuuluvat:

  • sisäilmastokyselyt
  • asiantuntijaneuvonta ja -ohjaus
  • asiantuntijalausunnot
  • moniammatilliset sisäilmastoselvitykset
  • terveydellisen merkityksen arviointi.

Sisäilmastokysely kartoittaa tilojen käyttäjien kokemuksia

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely© on palvelumme työpaikan sisäilmasto-ongelmien kartoittamiseksi. Sisäilmastokyselyn avulla voimme selvittää viitteitä ongelman aiheuttajasta ja laajuudesta sellaisissa kohteissa, joihin on käytettävissä luotettavat vertailuaineistot. Kyselyä voidaan soveltaa myös sisäilmaongelmien korjaustoimenpiteiden jälkiseurantaan.  Menetelmää voidaan käyttää esimerkiksi toimistojen, koulujen, päiväkotien ja terveydenhuollon sekä näitä vastaavien työtilojen arviointiin.

Asiantuntijaneuvonta ja -ohjaus

Asiantuntijamme neuvovat ja ohjaavat mm. sisäilmaryhmiä hallitsemaan sisäilmaongelmakokonaisuutta, tukevat esimiestyössä, viestinnässä ja luottamuksen rakentamisessa. Tarjoamme neuvontaa paikan päällä tai videon välityksellä. Neuvontamme voi olla kertaluontoista tai pidempikestoista.

Asiantuntijaneuvonta on tarpeen jos sisäilmaongelman aiheuttajasta ei ole varmuutta ja on tarve päästä nopeasti ”kartalle” sekä eteenpäin kohti ratkaisua. Asiantuntijamme antavat askelmerkit sisäilmaongelman ratkaisemiseen asiakkaan toimittamien asiakirjojen ja kohteessa tai videon välityksellä pidettävän konsultointipalaverin perusteella. Palveluun voidaan tarvittaessa liittää sisäilmaongelman ratkaisemisen, viestinnän sekä arjen esimiestyön tuki.

Asiantuntijalausunnot

Asiantuntijamme antavat kirjallisen lausunnon tilanteesta, olosuhteista ja etenemistavoista toimittamienne tietojen ja kohteessa tehtävän katselmuksen perusteella.

Asiantuntijalausunnot ovat tarpeen kun:

  • Sisäilmaongelma on vaikea ja pitkittynyt.
  • On epäselvää, ovatko tehdyt selvitykset ja korjaukset olleet riittäviä.
  • On epäselvää, miten ongelman ratkaisussa edetään.

Altistumisolosuhteiden arvioinnin ja Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyn perusteella voimme arvioida myös sisäilmaongelman aiheuttamaa haittaa ja vaaraa sekä terveydellistä merkitystä työntekijöille.

Moniammatillinen sisäilmastoselvitys

Moniammatillisen sisäilmastoselvityksen avulla voidaan arvioidaan ongelman aiheuttajia, laajuutta ja syitä. Selvitysten perusteella asiantuntijamme laativat lausunnon, jossa arvioidaan myös sisäilmaongelman aiheuttamaa terveydellistä merkitystä työntekijöille ja ehdotetaan jatkotoimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi. Voimme myös pitää palautetilaisuuden, jossa esitellään selvityksen tulokset ja toimenpidesuositukset. Palveluun voidaan tarvittaessa liittää sisäilmaongelman ratkaisemisen, viestinnän sekä arjen esimiestyön tuki.

Apunasi moniammatillinen asiantuntijaryhmä

Sisäilmaongelmien ratkaiseminen vaatii usein monen asiantuntijan panosta ja saumatonta yhteistyötä. Meillä yhteistyötä tekevät sisäilma-asiantuntija, rakennusalan asiantuntija, asiantuntijalääkäri ja työyhteisökonsultti asiakkaan tarpeiden mukaan.

Lisäksi moderni, akkreditoitu laboratoriomme analysoi luotettavasti sisäilmaongelman ratkaisemiseksi tarvittavat näytteet.

Hyvä työympäristö on kaikkien eduksi

Työpaikan hyvä sisäympäristö:

  • Tukee ja edistää tilojen käyttäjien terveyttä ja työhyvinvointia.
  • Lisää työssä jaksamista ja työn tuottavuutta.

Kysy lisää palveluistamme

Tavoitat asiantuntijamme helposti puhelimitse tai oheisella yhteydenottolomakkeella. Ota yhteyttä jo tänään!