Työterveysyhteistyössä organisaatiolle ja työterveyshuollolle rakentuu yhteinen ymmärrys työkyvyn tuen tarpeista. Parhaimmillaan yhteinen ymmärrys konkretisoituu yhteisesti sovituiksi käytännöiksi. Yhteistyössä työpaikka ja työterveyshuolto voivat sopia esimerkiksi juuri kyseiseen työhön ja työpaikkaan sopivat käytännöt työn muokkaamiseen.

Mies haastattelussa

Työn muokkaaminen niin, että työntekijä voi jatkaa työssä sairaudestaan huolimatta, parhaimmillaan nopeuttaa kuntoutumista ja työkyvyn palautumista esimerkiksi merkittävimmin suomalaisten työkykyä uhkaavissa sairauksissa, mielenterveyden ongelmissa ja tuki- ja liikuntaelinvaivoissa. Työterveyshuollon asiantuntemusta tarvitaan arvioimaan tilanteita, joissa sairauden hoito on este työhön paluulle tai työ pahentaa sairautta.

Työkyvyn tuessa tarvitaan siis tiivistä yhteistyötä, sovittuja käytäntöjä, selkeää roolitusta ja kirkkaita pelisääntöjä organisaation ja työterveyshuollon välillä. Näihin tekijöihin liittyviä hyviä käytäntöjä löydät seuraavista kappaleista.

Suunnittele työkyvyn tuen toimintatavat

Toimi vaikuttavasti eri tilanteissa