putoamissuojaimet
Vaarallisia kohteita rakennus- ja asennustöissä ovat yli kaksi metriä korkeat kaiteettomat paikat. Töiden teko ja toimenpiteet onnettomuuden varalle on suunniteltava aina etukäteen.

Erilaisia putoamissuojaimia

Kokovaljas. Kokovaljasta käytetään kun riskinä on vapaa putoaminen. Valjaan yhteydessä käytetään vaimenninta, joka pehmentää pysäytyksessä syntyvän vaarallisen nykäyksen. Rakennustöissä käytetään kokovaljasta. Teleskooppi- ja nivelpuominosturin henkilönostokorissa työntekijän on käytettävä henkilökohtaisia putoamissuojaimia.

Vaimennin. Vaimennin rajoittaa putoamisen pysäyttämisessä syntyvää nykäysvoimaa. Vaimentimia on sekä erillisiä, että laitteiden yhteyteen rakennettuja.

Tuki- ja varmistusvyö. Tukivyö on selkänojallinen vyö, jonka varaan voidaan nojautua työn aikana. Tukivyössä on vähintään 2 köyden kiinnitintä ja enintään 2 metrin pituinen tukiköysi tai hihna. Varmistusvyö on samankaltainen kuin tukivyö, mutta siinä ei välttämättä ole selkätukea. Kiinnityslenkkejä voi olla vain yksi ja köyden pituus on rajoittamaton. Köyden pituus on aina säädettävissä.

Muut putoamissuojaimen osat. Muita suojainjärjestelmän osia ovat liitosköydet, kelautuvat tarraimet, liukutarraimet, laskeutumislaitteet, tarraimet kiinteässä johteessa ja erilaiset kiinnityslaitteet.
Ensisijaisena torjuntakeinona käytetään vaaran poistamista rakenteellisilla keinoilla, kuten suojakaiteilla. Katolla tulisi olla turvakiskojärjestelmä tai kiinnityspiste köyden kiinnitystä varten.

Valinta

On tärkeää valita suojaimet riskinarvioinnin perusteella, selvitä aluksi
– mahdollinen putoamisvaara
– käyttökohteessa tarvittavat suojaimet.

Käyttö ja koulutus

– noudata valmistajan käyttöohjetta
– tee onnettomuuden varalle pelastussuunnitelma
– harjoittele käyttöä.

Merkintä

– CE-merkintä
– standardin numero
– valmistajan nimi tai tunnus
– suojaintyyppi
– valmistusvuosi, sarjanumero
– ilmoitetun laitoksen tunnusnumero (esim. 0403).

Huolto ja tarkastus

Tarkista putoamissuojain perusteellisesti vähintään kerran vuodessa. Suorita huolto valmistajan käyttöohjeen mukaisesti.

Putoamissuojainten pätevät tarkastajat

Työterveyslaitos kouluttaa putoamissuojainten tarkastajia säännöllisesti. Valtuutuskortti on voimassa peruskurssin jälkeen 3 vuotta ja ajankohtaispäivän jälkeen 5 vuotta. Lista pätevistä tarkastajista on saatavilla Työterveyslaitoksesta. Ota yhteys Seija Reposeen, yhteystiedot löydät sivun oikeasta yläreunasta.

Tutustu putoamissuojainten määräaikaistarkastajien koulutus -sivuun!

Lumenpudotus

Älä mene katolle ilman asianmukaisia suojaimia. Mieluiten jätä lumenpudotus ammattilaisille. Lumenpudotuksen tarpeellisuutta kannattaa harkita tarkkaan. Varsinkin omakotitalot kestävät huomattavia lumikuormia.

Jos kuitenkin katolla tehtävät työt ovat tarpeen, huomioi seuraavat seikat:

  • Tavanomaisilla katoilla pitää käyttää kokovaljasta ja valjaan lisäksi tarvitaan vähintään vaimennin, köysi ja sen pituutta säätävä laite. Köyden kiinnityspisteen järjestämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Sen on kestettävä noin tuhannen kilon kuormitus. Myös suojalasit ja kypärä ovat useimmiten tarpeen. Suojainten käytössä on erittäin tärkeää noudattaa valmistajan antamia ohjeita ja epäselvissä tapauksissa pitää vielä tarkistaa suojaimen oikea käyttö.
  • Putoamissuojain ja sen kiinnitys on tarkistettava ennen jokaista käyttökertaa. Suojaimen käyttöä on harjoiteltava turvallisissa oloissa. Mahdolliseen pelastamiseen on varauduttava etukäteen. Älä työskentele yksin. Koulutusta saa esim. myyjiltä ja hyvänä apuna ovat myös tuotteiden mukana tulevat käyttöohjeet.
  • Kun kattotyö tehdään toisen palveluksessa, on suojainasioiden hoito työnantajan velvollisuus. Työnantajan tehtäviin kuuluu mm. riskinarviointi, suojainten valinta, hankinta, huolto, tarkastukset, käyttökoulutus, työn valvonta ja palautteeseen vastaaminen. Työntekijän velvollisuutena on noudattaa annettuja ohjeita, ilmoittaa havaitsemistaan vioista tai puutteista ja siten huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta.
  • Työnantajan on määräaikaistarkastettava putoamissuojaimet vuosittain. Tarkastuksen voi tehdä vain koulutettu ja pätevä henkilö.

Sopivan putoamissuojauksen valinnassa kannattaa kääntyä pätevien suojainmyyjien puoleen. Koulutettuja suojainmyyjiä löytyy mm. Suomen Työsuojelualan Liiton (STYL) jäsenyrityksistä. Suojainten myyjät voivat avustaa myös riskien arvioinnissa, suojainten valinnassa sekä putoamissuojainten käyttäjien kouluttamisessa

 

Katso kaikki koulutuksen koulutuskalenterista