silmiensuojaimet

Suojaintyypit

  • Sankamallinen silmiensuojain
  • Naamiomallinen silmiensuojain
  • Kasvojensuojain: visiiri, hitsausmaski ja huppusuojain.

Valinta

Silmiensuojaimen valinta työssä esiintyvän riskin mukaan, huomioiden työtehtävän edellyttämä näkötarkkuus sekä käyttäjän henkilökohtaiset ominaisuudet. Tarvittaessa on suojain varustettava optisesti korjatuilla linsseillä. Optisen korjauksen tulisi sallia suojaimen käyttämisen ilman, että sitä tarvitsee ottaa pois lopetettaessa oma työtehtävä ja siirryttäessä työpaikalla paikasta toiseen. Käytettävyys on varmistettava henkilökohtaisella sovittamisella.

Käyttö

On tärkeää että, silmiensuojaimet asettuvat kasvoille mahdollisimman tiiviisti. Suojainten on hyvä suojata sivuilta, ylhäältä tai alta tulevilta kipinöiltä, roiskeilta, sirpaleilta tai lentäviltä kappaleilta.

Vakavan silmätapaturman voivat aiheuttaa kipinät, roiskeet, sirpaleet tai lentävät kappaleet. Silmään osuessaan ne voivat aiheuttaa ikävän ja ikuisen silmävamman. Käytä kunnollisia CE-merkittyjä suojalaseja.

 

Merkintä

Suojalaseissa on CE-merkintä ja standardin lyhenne EN 166. Silmiensuojaimia on erilaisia ja merkintä kertoo niiden suojausluokan.

Standardit

SFS-EN 166 Henkilökohtainen silmiensuojaus. Vaatimukset
SFS-EN 169 Suodattimet hitsauksessa ja vastaavissa menetelmissä. Läpäisyvaatimukset ja suositeltu käyttö
SFS-EN 170 Ultraviolettisäteilyn suodattimet. Läpäisyvaatimukset ja suositeltu käyttö
SFS-EN 171 Infrapunasäteilyn suodattimet. Läpäisyvaatimukset ja suositeltu käyttö
SFS-EN 172 Suodattimet auringonvaloa vastaan ammattikäyttöön
SFS-EN 175 Hitsauksen ja sen kaltaisten työvaiheiden aikana käytettävät laitteet silmien- ja kasvojensuojaukseen
SFS-EN 379 Hitsausmaskit
SFS-EN 207 Suodattimet ja silmiensuojaimet lasersäteilyä vastaan
SFS-EN 208 Silmiensuojaimet laserien ja laserjärjestelmien säätötyötä varten
SFS-EN 1836 Yleiskäyttöön tarkoitetut aurinkolasit ja auringonsuodattimet
SFS-EN 13178 Silmien- ja kasvojensuojaimet moottorikelkkailijoille

Hitsaus ja silmien- sekä kasvojen suojaimet

hitsaaja_webHitsaustyössä silmät ja kasvot tarvitsevat suojausta ultravioletti- eli UV- ja infrapunasäteilyltä, kirkkaalta valolta, roiskeilta, pölyltä, huuruilta, pisaroilta sekä siruilta. On tärkeää suojata koko kasvojen alue käyttämällä naamiomallista hitsaajan kasvosuojusta tai automaattimaskia. Hitsausmaskin suodattimen tulee olla hitsaustyöhön hyväksytty hitsausmaski.

Automaattisia hitsaussuodattimia on toiminnaltaan erilaisia. Säteilyltä suojaava suodatin tummuu automaattisesti hitsauskaaren syttyessä. Hitsausmaskiin saa liitettyä hengityksensuojaimen eli suodattimella varustetun puhaltimen tai puhdasta ilmaa voidaan saada paineilmaverkkoon kytkettävän letkun avulla.

Valinta

Selvitä aluksi tarvitsetko työssä laajaa näkökenttää vai riittääkö suppea näkökenttä, suojien käytettävyys omien silmälasien tai piilolinssien kanssa, käytettävä työtapa ja työasennot. Valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat hitsaajan etäisyys liekistä tai valokaaresta, sekä käytettävä hitsausmenetelmä kuten kaarihitsaus, kaasuhitsaus tai polttoleikkaus.

Kaarihitsaus. Valitse puhaltimella varustettu hitsausmaski. Suojaa tarvitaan seuraavilta haitoilta: UV-säteily, IR-säteily, häikäisy, huuru, roiskeet, kipinät ja lentävät kappaleet.
Kaasuhitsaus ja polttoleikkaus. Valitse naamiomallinen suojain. Se antaa suojan seuraavilta haitoilta: häikäisy, säteily, roiskeet, kipinät ja lentävät kappaleet.

Suodattimet

Hitsaussuodatin on erikoissuodatin, joka antaa suojan kirkkaalta valolta eli häikäisyltä, sekä vähentää ultravioletti- ja infrapunasäteilyä. Suodattimen tummuusaste on luokiteltu numeroilla 1,2 – 16. Tummuusaste valitaan hitsauksessa käytettävän virran (A, ampeerin) mukaan.

Hitsaajille sattuu paljon kipinän aiheuttamia silmätapaturmia. Hitsaustyö voi aiheuttaa myös silmien ärsytystä. Estä tapaturma ja turha ärsytys, muista käyttää hitsausmaskia myös katsoessasi toisen henkilön hitsaustyötä! On tärkeää huolehtia sivullisten tai samassa työtilassa työskentelevien suojautumisesta säteilyltä. On suositeltavaa käyttää hitsausverhoja tai hitsaussuodattimella varustettuja silmiensuojaimia.

Merkintä

Hitsausmaskissa ja suodattimissa on seuraavat erilliset merkinnät

Kehykset ja maskit
1) valmistajan nimi tai tunnus
2) standardin numero
3) iskunkestävyys:
A = suojaa suurella voimalla nopeasti lentäviltä kappaleilta
B = suojaa keskivoimakkailta nopeasti lentäviltä kappaleilta
F = suojaa pienellä voimalla nopeasti lentäviltä kappaleilta
T = iskunkestävyys äärilämpötiloissa (merkintä AT, BT tai FT)
4) CE-merkintä.


Suodattimet
1) suodattimien tummuusaste, joka merkitty asteikolla 1,2 – 16. Tummuusaste 16 on tummin ja aste 1,2 on vaalein, mitä tummempi suodatin on sitä vähemmän suodatin läpäisee säteilyä.
2) valmistajan nimi tai tunnus
3) optinen luokka on merkitty numerolla 1-3. Luokka 1 on paras, luokan 3 suojaimia ei suositella jatkuvaan käyttöön
4) mekaaninen lujuus = kirjainmerkintä S, A, B, F:
S = lisälujuus
A = suojaa suurella voimalla nopeasti lentäviltä kappaleilta
B = suojaa keskivoimakkailta nopeasti lentäviltä kappaleilta
F = suojaa pienellä voimalla nopeasti lentäviltä kappaleilta
5) naarmuuntumattomuus = kirjain K
6) huurtumattomuus = kirjain N
7) CE-merkintä.

 

Huolto

Muista puhdistaa suodatin käyttöohjeen mukaan tarkista säännöllisin väliajoin. Tarkista maskin kunto silmämääräisesti, ettei maskissa tai suodattimessa ole säröjä.

Standardit

EN 165 Henkilökohtainen silmiensuojaus, sanasto
EN 166 Henkilökohtainen silmiensuojaus, vaatimukset
EN 167 Optiset testausmenetelmät
EN 168 Mekaaniset testausmenetelmät
EN 169 Suodattimet hitsauksessa ja vastaavissa menetelmissä
EN 175 Silmien- ja kasvojen suojaimet hitsaus- ja vastaaviin töihin
EN 379 Automaattisesti tummuvat hitsaussuodattimet