Hengityksen suojainten valinta ja käyttö

Yleisimpiä ilman epäpuhtauksia ovat puu- ja metallipöly, kemikaalihöyryt ja -kaasut. Hapenpuute on yleinen eloperäistä ainetta sisältävissä säiliöissä ja muissa suodatinsuojainsuljetuissa tiloissa sekä suojakaasuja käytävässä teollisuudessa.

Tartuntatauteja kuten uuden koronaviruksen aiheuttamaa COVID-19 vastaan voidaan myös tarvita suojaimia. Tutustu ohjeeseemme.

Suodatinsuojaimet antavat suojan kaasumaisilta ja pölymäisiltä epäpuhtauksilta. Ne suodattavat ilman epäpuhtauksia hengitysilmasta pois, mutta eivät suojaa hapenpuutteelta. Suojaintyyppikokonaisuuksia ovat suodattava puolinaamari ja kasvo-osa (naamari, huppu tai visiiri) ja suodatin, joko ilman puhallinta tai sen kanssa.

Hengityslaitteet antavat ilmaa tai happea, joko letkun avulla tai kannettavasta säiliöstä. Laitetyyppejä ovat raitisilmalaitteet, paineilmaletkulaitteet ja kannettavat säiliölaitteet.

Suojauskerroin tarkoittaa suojaimen tehokkuutta eli kuinka monenteen osaan epäpuhtauden pitoisuus laskee suojaimen sisällä ympäröivän ilman pitoisuuteen verrattuna. Tiedon pitäisi löytyä suojaimen käyttöohjeesta.

Hapenpuute
Jos ympäröivän ilman happipitoisuus on alle 17 %, tulee käyttää suojainta, johon hengityskelpoista ilmaa saadaan letkuilla tai säiliöstä riippumatta ympäröivästä ilmasta.

Suojainten kuormittavuus
Ilman puhallinta toimivaa suodatinsuojainta on suositeltavaa käyttää vain kaksi tuntia päivässä.

Valinta

Valitse suojaintyyppi työn riskinarvioinnin perusteella. Selvitä ilman epäpuhtauden laatu ja arvioi sen pitoisuus, suojaimelta tarvittava suojaustehokkuus ja sen suojauskerroin, työssä tarvittava liikkumisvapaus ja näkökenttä, tarvittavan puheyhteyden toimivuus sekä palo- ja räjähdysvaara.

Käyttö

 • Käytä suojainta koko altistumisen ajan, myös tilaan mentäessä ja poistuttaessa.
 • Käytä suojainta sellaisenaan kokonaisuutena kuin käyttöohjeessa selostetaan.
 • Älä tee muutoksia suojaimeen tai älä poista visiirin reunatiivistettä.
 • Käytä vain käyttöohjeessa mainittuja varaosia.
 • Varmista tiiviys sovittamalla suojainta kasvoille, kasvo-osan tulee olla tiivis ja sopivan tuntuinen kasvon ihoa vasten.
 • Säilytä suojain käytön jälkeen puhtaassa paikassa ja huolehdi, että suojain on käyttökuntoinen.
 • Huolla ja vaihda suodatin määräajoin.
 • Selvitä suojaimen käytön sopivuus työterveyshuollon kanssa.

Hengityksensuojainten huolto ja puhdistus

 • Vaihda kertakäyttöinen (koodilla “NR” merkitty) suodattava puolinaamari uuteen suojaimeen jokaisen käyttökerran jälkeen.
 • Noudata huollossa valmistajan antamia ohjeita.
 • Tarkista hengityslaitteet ja suodatinsuojaimet jokaisen käyttökerran jälkeen (liittimet, letkut, hihnat, suodattimen käyttöaika).
 • Vaihda suodatin säännöllisin väliajoin.
 • Varmista suojainyhdistelmissä varaosien yhteensopivuus. Osien tulee olla saman valmistajan tyyppihyväksyttyjä ja suojainyhdistelmään kuuluvia varaosia.
 • Vaihda suodatin välittömästi, jos haju tai maku tulee läpi tai sen hengitysvastus nousee korkeaksi. Suodattimen käyttöaikaan vaikuttavat työn raskaus, käyttöympäristön lämpötila ja kosteus, käytettävien aineiden pitoisuus ilmassa sekä suodattimen tyyppi ja luokka.

Säilytys

Noudata valmistajan ohjeita. Suojaimilla on tärkeää olla omat säilytyspaikat puhtaassa ja kuivassa tilassa, altistumisalueen ulkopuolella.

Hengityksensuojain hitsaustyössä

hitsaajaHengityksensuojaimet on tarkoitettu suojamaan hengitysteitä huuruilta ja kaasuilta. Suositeltava hengityksensuojain on puhaltimella varustettu suodatinsuojain tai paineilmaletkulaite, joiden kasvo-osana on hitsausmaski. Käytössä on paljon suodattavia puhallinsuojaimia. Suojainten tehokkuudet ovat erilaisia ja ne määräytyvät laitekokonaisuuksien mukaan.

Suojainmallit

 • Puhallinsuojaimen ja hitsausmaskin yhdistelmä (suodattava puhallinsuojain).Puhallinsuojain suodattimineen on tarkoitettu pidettäväksi vyötärön selkäpuolella. Puhallin tuo letkun kautta suodatettua ilmaa maskin sisälle. Hitsaushuurujen metallipölyhiukkaset suodattuvat P-suodattimeen. Suojaimen tehokkuusluokat ovat TH1P, TH2P ja TH3P. Riittävän tehokas suojain tulee valita ilman hiukkaspitoisuuksien perusteella. Suodattimet on vaihdettava säännöllisesti uusiin, kun puhallin ei pysty puhaltamaan riittävästi ilmaa tukkeutuneen suodattimen läpi. Jos suojaimen käyttö on satunnaista eikä  sen suodatin tukkeudu, on suodatin kuitenkin aina vaihdettava uuteen puolen vuoden välein. Suojaimen säilytys valmistajan ohjeistuksen mukaisesti.
 • Paineilma verkosta ja hitsausmaski (paineilmaletkulaite). Puhdistettua ilmaa on mahdollista saada myös paineilmaverkon kautta. Paineilmaverkon letku on kytkettävissä pikaliittimellä paineenalennusventtiilin kautta hitsausmaskin letkuun. Paineilma on kuitenkin aina ennen käyttöä suodatettava hengityskelpoiseksi. Varmista, ettei hengitysilmaletkua voi missään tilanteessa liittää väärään linjaan! Kaasulinjat ja ulostulot on merkittävä selkeästi.
 • Paineilma säiliöstä ja hitsausmaski (kannettava paineilmalaite). Umpinaisissa tiloissa ja säiliöissä sekä työpaikan ilman epäpuhtauspitoisuuksien ollessa suuria on suositeltavaa käyttää kannettavaa paineilmalaitetta, jos tilaan ei ole mahdollista saada paineilmaa verkosta.

Muista suojautumistarve

 • Hitsaushuurut. Hitsaushuuruissa on pieninä hiukkasina hitsaustavoista riippuen erilaisia metalleja: alumiinia, kadmiumia, kromia, kuparia, mangaania ja nikkeliä.
 • Hitsauksessa syntyvät kaasut. Useassa hitsaustavassa kuten kaasukaarihitsauksessa muodostuu haitallisia määriä otsonia. Otsonilta voi suojautua käyttämällä paineilmasuojaimia tai suodattavaa puhallinsuojainta, sillä otsoni hajoaa hapeksi suodattimen pinnalla. Hiilimonoksidilta eli hä’ältä ja typen oksideilta saa suojauksen käyttämällä paineilmalaitetta. Häkää ja typen oksidia on erityisesti töissä, joissa ollaan umpinaisessa tilassa.
 • Pinnoitettujen materiaalien hitsauksen vaarat. Maali-, muovi- ja sinkkipinnoitteista voi ilmaan tulla paljon haitallisia huuruja ja kaasuja. Maali- ja muovipinnoitteita hitsattaessa on käytettävä suodattavaa suojainta, jonka luokitus on TH3PA2.

Työntekijän rooli suojainten käytössä

Älä muuta suojainta millään tavoin. Hitausmaskin reunatiivisteet ovat oleellisia suojaavuuden kannalta – älä poista niitä. Käytä puhallinsuojainta vain sellaisena kokonaisuutena, kuin se on hyväksytty. Älä käytä eri valmistajien osia yhdessä, jollei puhaltimen valmistaja ole sitä erityisesti sallinut.

Työnantaja rooli suojainten käytössä

 • Ensisijainen keino työpaikalla on ilman epäpuhtauden poisto toimivalla kohdepoistolla ja hyvällä yleisilmanvaihdolla. Jos tätä ei pystytä teknisesti toteuttamaan on työntekijöille annettava käyttöön henkilökohtaiset hengityksensuojaimet.
 • Varmista suojainten tehokkuus kysymällä neuvoa ammattitaitoiselta suojainmyyjältä (Työterveyslaitoksen suojainmyyjäkorttikoulutuksen saaneelta STYL:n myyjältä).

Tiesitkö: Suojautuminen on välttämätöntä, sillä huurujen hiukkaset voivat kulkeutua keuhkoihin ja sieltä verenkiertoon ja muualle elimistöön. Hitsaushuurut voivat aiheuttaa kroonista keuhkoputkentulehdusta – sinkki ja kuparihuurut metallikuumetta. Metallihuurut sisältävät pieniä hiukkasia, jotka ovat terveydelle haitallisia.

Hengityksensuojainten standardit

EN 529 Hengityksensuojaimet. Opas valintaa, käyttöä, huoltoa ja kunnossapitoa varten
EN 12941 Puhaltimella varustetut suodatinlaitteet, joihin kuuluu kypärä tai huppu. Vaatimukset, testaus, merkintä
EN 12942 Puhaltimella varustetut suodatinlaitteet, jotka sisältävät koko-, puoli- tai neljäsosanaamarin. Vaatimukset, testaus, merkintä
EN 14593-1 Annosteluventtiilillä varustetut paineilmaletkulaitteet. Osa 1: Kokonaamarilla varustetut laitteet
EN 14593-2 Osa 2: Ylipaineella toimivat puolinaamarilla varustetut laitteet. Vaatimukset, testaus, merkintä
EN 14594 Vakiovirtauksella toimivat paineilmaletkulaitteet. Vaatimukset, testaus, merkintä
EN 12021 Hengityslaitteisiin tarkoitettu paineilma.